Děti se nejprve dozvěděly, jak to v knihovně funguje, jak mají zacházet s knížkami, vyrobily si záložku a také předvedly, jak dovedou číst. Po složení čtenářského slibu byli prvňáčci rytířským mečem pasováni na opravdické čtenáře. Každý z nich si odnesl pamětní list, průkazku do knihovny, šerpu „Už jsem čtenář“ a knížku Michaely Fišarové „První školní výlet“. Akce se uskutečnila v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, do kterého se naše knihovna každoročně zapojuje.

Ladislava Škrnová