„Město projekt v potřebné výši předfinancuje, zároveň se bude podílet na jeho spolufinancování,“ informoval starosta města Pavel Dvořák Zároveň město zajistí, aby pět let po výstavbě parkoviště zůstalo v jeho užívání. „Je to totiž podmínka, za které jsme na výstavbu dostali dotaci,“ doplnil starosta.