Zastupitelstvo města Vimperk schválilo odkup pozemků o celkové výměře 233 m2 od soukromého vlastníka, které se nacházejí v Pasovské ulici mezi domy určenými k demolici a řekou Volyňkou. Vykoupeny budou za 22 tisíc korun, což je cena stanovená znalcem.

Dva domy v ulici pasovská ve Vimperku, které stojí v těsné blízkosti frekventované silnice I/4 na hraniční přechod ve Strážném chce město Vimperk nechat odstranit. Na objekt ve svém vlastnictví (vpravo v pozadí) už má i demoliční výměr.Zdroj: Poskytl Martin Kalous, MěÚ VimperkMěsto již také předběžně projednalo bezúplatný převod sousedních pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu. Plánovaná revitalizace lokality by měla především zajistit důstojnější vjezd do města od bavorských hranic i vstup do historické části Vimperka. Řešena bude v návaznosti na územní studii veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská. Letos by měly začít práce na odstranění zchátralých domů.

„Podařilo se nám získat dotaci na demolici budovy s číslem popisným 45 a vykoupili jsme i vedle stojící objekt číslo popisné 52, který bude rovněž odstraněn,“ doplňuje starostka města Jaroslava Martanová.

Demolice prvního z domů bude provedena ještě v letošním roce. Jakmile zmizí i druhý objekt bude možné zahájit revitalizaci prostoru. Na té by se mělo podílet také ředitelství silnic a dálnic. „Ředitelství silnic a dálnic momentálně zpracovává studii na řešení problémových míst komunikace I/4. Jedno takové místo je právě v Pasovské ulici ve Vimperku,“ doplňuje starostka.

Část prostoru po odstraněných domech bude využita k rozšíření komunikace a vybudování zde dosud chybějícího chodníku. „První měření by měla být hotova do konce dubna,“ doplnil Michal Janče z odboru investic a údržby vimperské radnice.