Týkalo se to jak vymezení zastavěného území, tak vlastního územního plánu. Kvůli tomu jsme byli od loňského roku vlastně bezprizorní vůči stavebnímu zákonu,“ uvedl k aktuální situaci s přípravou územního plánu starosta Zbytin Josef Furiš.


Zatím jediným pozitivním krokem je, že se současnému vedení obce podařilo dotáhnout do konce alespoň vymezení zastavěného území. „Je to jakýsi mezičlánek mezi územními plány, i když je nenahrazuje stoprocentně. V tuto chvíli můžeme alespoň řešit zastavěná území v obci i v osadách, protože stavební zákon umožňuje výstavbu, pokud dům alespoň jednou hranou sousedí s vymezeným zastavěným územím,“ uvedl dále starosta s tím, že další výstavba na plánovaných parcelách ale zatím není možná.


Pokud nezastaví zpracování územního plánu dotčené orgány, podle Josefa Furiše by měly mít Zbytiny svůj územní plán hotov v roce 2013. Na posledním jednání museli zastupitelé proto vyřešit i kolizi svých zájmových území s požadavky zástupců chráněné krajinné oblasti. „Šlo o výstavbu rybníka a části cyklostezky na Spálenci, která v jednom úseku měla brodit přes Blanici. Pokud bychom na těchto návrzích trvali, hrozilo by, že bychom museli nechat zpracovat studie EIA na celé území dotčené územním plánem, což by celý proces jeho tvorby prodloužilo a také prodražilo,“ vysvětlil starosta. Proto zastupitelé schválili z návrhu vypustit zamýšlený rybník a upravit plánované cyklotrasy tak, aby nevedly přes Blanici. „Předpoklad, že bychom v příštích deseti letech budovali rybník, je v tuto chvíli hodně nereálný. Pokud bychom to v budoucnu chtěli řešit, bylo by to možné změnou územního plánu. V tom případě už bychom případně dělali studii požadovanou ochranáři jen na konkrétní území. Vyjmutím rybníka si pozemky místo bezúplatného převodu z Pozemkového fondu musíme koupit, nicméně komplikace, které by nám přineslo trvání na našem záměru, by nás stály víc,“ upozornil zastupitele starosta Furiš.