„Silnice je už oběma směry průjezdná bez omezení," informovala Jitka Dvořáková z českobudějovické firmy Edikt, která tu prováděla práce na mostě přes Zlatý potok. Podle jejích slov zmizely semafory a na most už se nevrátí. „Pokud tu budou potřeba ještě další práce, obejdou už se bez dopravního omezení," poznamenala.
Její slova potvrdila Věra Švehlová ze silničního úřadu v Prachaticích. „Nic nebránilo tomu uzavírku ukončit. Vše je, jak má být," řekla s tím, že firma stihla i obnovit vodorovné značení. I tak ale budou práce pokračovat. Řemeslníci se ale přesunuli pod most a už nebude třeba žádného omezení v dopravě. „Stavba zatím není převzatá. Dodavatel dosud nepožádal ani o kolaudační rozhodnutí. To by mělo být vydáno zhruba do čtrnácti dnů ode dne přijetí žádosti," vysvětlila Věra Švehlová s tím, že ona sama je ráda, že uzavírka u Hracholusk konečně skončila a šoféři mají volný průjezd.
Otevření mostu se zpozdilo. Podle Jitky Dvořákové byla po odbourání druhé poloviny mostu provedena dodatečná diagnostika nosné konstrukce mostu. „Zjistilo se, že je třeba provést ještě větší objem injektáží, než se původně předpokládalo, proto byl termín dokončení posunut," vysvětlila.