Podle Martina Malého, starosty Prachatic, jde o předem plánovanou investici, která zajistí zkapacitnění potrubí tak, aby přiteklo do města více pitné vody z vodojemu Fefry. „Dodávka vody do této části města bude kvalitnější a zároveň se tak připravíme na možnost zvětšení akumulační nádrže a vyšší odběr vody z vlastních zdrojů,“ dodal. Ulice bude rozkopaná od křižovatky u lípy před ZŠ Zlatá stezka až k vodojemu.

Výměna potrubí potrvá třicet dnů. Rozpočet projektanta byl 2,5 milionu korun. Výběrové řízení cenu snížilo o více než milion, město zaplatí 1,374 milionu korun včetně DPH.