Připomeňme si proto některé události ve Vitějovicích a v okolí. Již 5. května pražský rozhlas žádal o pomoc a byly odstraňovány německé nápisy. Po 17. hodině došla zpráva z nádraží ve Strunkovicích nad Blanicí a ve Vitějovicích byla vyvěšena státní vlajka. Obyvatelstvo bylo seznámeno s vytvořením Československé republiky. Ve večerních hodinách vydal MNV Vitějovice výzvu k občanstvu a u vchodu do obce byly postaveny ozbrojené hlídky. Zbraně byly získány odzbrojením uprchlíků v obci. Už 8. května jsou odzbrojovány příslušníci německé branné moci. Téhož dne odpoledne je před pomníkem padlých na návsi vztyčena národní vlajka.

Dne 9. května projížděly silnicí k Prachaticím neustále německé oddíly s bílými vlajkami. Prchající vojáci odhazovali zbraně a střelivo, veškeré granáty, pancéřové pěsti a další třaskaviny, a aby se lidem pomstili, všechno odjišťovali, aby při nálezu explodovaly.
Den předtím, 8. května 1945, přijelo do Netolic první americké auto s důstojníky. Příští den 9. května kolem 15. hodiny odpolední dorazily do Netolic první bojové americké jednotky. Sovětská armáda přijela do Netolic teprve příštího dne 10. května.

Dne 9. května kolem 16. hodiny přijelo do Svojnic několik amerických aut (jeepů) s posádkami. Američtí vojáci počali ihned zastavovat německé vojáky na přilehlých lukách u křižovatky. Tímto způsobem došlo ke zřízení německého zajateckého tábora. Americký velitel pověřil hlídáním tohoto tábora partyzánský oddíl, který doplnili někteří další dobrovolníci. 10. května na rozkaz amerického velitele byli zadržováni také němečtí uprchlíci, kteří museli zůstat v tomto táboře. Počet zajatých německých vojáků v tomto táboře překročil jeden tisíc.

Dne 11. května se konala ve velkém sále Okresní hospodářské záložny v Netolicích jednání mezi zástupci sovětské a americké armády. Zúčastnili se jich ze strany sovětské armády generálporučík Michail Tichonov a ze strany americké velitel 26. pěší divize generál W.S. Paul. Po podepsání dohody o stanovení demarkační čáry vyšli zástupci obou armád na netolické náměstí. Někteří sovětští důstojníci ještě téhož dne navštívili obce Strunkovice nad Blanicí a Velký Bor.

Teprve dne 13. května 1945 přijali příslušníci Rudé armády, mezi nimiž bylo i několik kozáků, aby tento tábor převzali a jeho příslušníky odvezli do zajetí. Tato práce byla provedena v několika minutách. Zajatí němečtí vojáci s nejnutnějšími potřebami se odebrali pěšky ve směru do Netolic

V neděli 20. května se konala za veliké účasti občanů ve Vitějovicích slavnost obnovy československé samostatnosti. U pomníku padlých byly vztyčeny státní vlajky. Pro nepříznivé povětrnostní podmínky se další část konala v sále pí. Pechové. Slavnostní projev přednesl vrch. stráž. v.v. A. Picek. Potom následovaly další projevy. Za obecnou školu promluvil řídící učitel Boh. Lhoták. Slavnost ukončil učitel Vilém Paroubek.

PhDr. Václav Starý