Osobně si přeji, aby Josef, jako velice odvážný, hodný a zbožný člověk a významný bojovník za svobodu, byl konečně tak po pravdě všeobecně chápán a aby se dočkali děti a studenti ve školách, že se o něm budou učit – jako o hrdinovi své doby.

Do posledních dnů jeho života jsem s ním byl často ve spojení a vídal se s ním a jeho přáteli díky internetu. Pár dní před jeho smrtí vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by měl tak náhle odejít. Naopak – byl veselý a sdílel velkou radost, když jsem mu zpíval písničku Když se ten Tálínskej rybník nahání, neboť ten den jsem byl na jeho výlovu.

Za Josefa, který se narodil 8. února 1924 v Zábrdí a zemřel 15. listopadu 2019 v americkém Chicagu, se bude konat v sobotu 7. prosince od 13 hodin v kostele na Lažišti vzpomínková pohřební mše svatá.

Pavel Horešovský, Strakonice