Seznamuje se vznikem koncentračních táborů v Německu bezprostředně po uchopení moci Adolfem Hitlerem. Ukazuje, kdo tábory připravoval, z jaké zvrácené ideologie vycházel: ideologie postavené na nenávisti, potlačování lidských práv, nemilosrdného potlačování sebemenšího projevu nesouhlasu, rasismu, antisemitismu, xenofobie, což nakonec vedlo k výstavbě vyhlazovacích táborů – továren na smrt. Seznamuje s osudy vězňů z českých zemí po roce 1939, jednotlivců i celých etnických skupin, pronásledovaných a vězněných pro své politické smýšlení, náboženské přesvědčení, barvu pleti či „rasový“ původ. Používá k tomu fotografie, fotokopie dokumentů, vysvětlující průvodní text.

Cesta výstavy do Prachatic je vlastně symbolická, protože se jedná o 100. její uvedení od jejího vzniku a zároveň se jedná o instalaci poslední, protože výstava bude po jejím skončení archivována a připravena ve zcela novém kabátě. Prachatičtí tedy mají jedinečnou možnost ji navštívit tak, jak vznikla v představách pamětníků válečných událostí. „Jsem velmi ráda, že spolupráce naší školy a KreBulu pokračuje dalšími aktivitami. Výstavu, která je otevřena pro veřejnost od pondělí do pátku v čase od 8 až 16 hodin až do 4. listopadu, zahrnou přímo do výuky i naši pedagogové. Je zde řada dobových materiálů a důležitých informací, které je zapotřebí neustále připomínat," shrnula ředitelka školy Jana Dejmková.

Jakýmsi epilogem k výstavě je několik posledních panelů, jejichž záměrem je varovat před rozmáhajícími se neonacistickými, xenofobními a antisemitskými projevy, které nacházejí sympatizanty především mezi mladými lidmi, kteří, z neznalosti a neinformovanosti, jsou ochotni těmto projevům naslouchat a ztotožňovat se s jejich primitivní přímočarou propagandou.

Realizace výstavy je součástí projektu Vzpomínka pro lidskost 2022, který je finančně podpořen z prostředků Jihočeského kraje a Nadačního fondu obětem holocaustu. V rámci projektu se připravují další akce, jako například poznávací cesta do bývalého tábora v Mauthausenu nebo 15. ročník konference, který proběhne již 20. října od 10 hodin v prostorách KreBul.