Společně s vedením města řešil vše potřebné, aby naše město Netolice bylo přívětivé a přístupné veřejnosti. Spolu s emeritním starostou se zasloužil o založení tradiční cykloakce Kolem kolem Netolic. Zahajoval tuto akci jízdou na historickém kole a vždy byl přítomnými obdivován jeho ladný seskok. Možné je to přičíst k jeho mnoholeté činnosti ve sportu. Aktivně působil v tělovýchově jako cvičitel mládeže, tak i dospělých. Pan Vojtěch Švec byl otevřeným, citlivým, ochotným a přátelským člověkem. Celý život žil a pracoval na plný výkon. Měl rád naši jihočeskou krajinu, hodně cestoval, četl a zajímal se o dění ve městě. Řídil se radami předků a uměl naslouchat lidem. Odešel v něm vzácný člověk. Vojtěch Švec zemřel ve čtvrtek 15. dubna, právě dnes, v pátek 23. dubna by slavil svůj svátek. Prosím o tichou vzpomínku.

Jiřina Petrášková, Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích - infocentrum