„Hlavním důvodem pro provádění výzkumu je snaha zmapovat výskyt genetických nemocí. Pokud žádná nemoc není při vyšetření zjištěna, člověk, který své DNA poskytl, se stane pouze součástí statistiky," vysvětlil starosta města. V opačném případě, tedy ve chvíli, kdy se ve vašem vzorku stopy nemoci objeví, jsou vám výsledky písemně oznámeny. „A lékaři v takovém případě poradí, jak se má člověk zachovat. Podle mých informací se už několik takových případů vyskytlo a jednou zřejmě výzkum napomohl dokonce k záchraně života," upozornil starosta s tím, že pro kartičku na vzorek si může přijít každý, kdo v Netolicích bydlí delší dobu, nebo zde má své kořeny.

„Říkáme, že by si měli chodit pouze starousedlíci. Když ale potom vidíme výsledky, je jasné, že starousedlíkem může být i ten, kdo o tom vůbec neví. Většina lidí, kteří bydlí ve městě nebo jeho okolí, jsou s těmi ostatními více či méně příbuzní," potvrdil starosta.

Výzkum se provádí zdarma a na jeho financování přispívá zdravotní pojišťovna. „jediné, co člověk musí udělat, je přijít sem na městský úřad. Tady mu vysvětlíme, jak postupovat a kam potom vzorek poslat," konstatoval závěrem Oldřich Petrášek a dodal, že průběžné informace o výzkumu lze nalézt na webu města.