Situace na vodních tocích v jižních Čechách se začíná pozvolna uklidňovat. Na Blanici v Podedvorech i Blanickém mlýnu sice dál hladina zůstává na hranici prvního povodňového stupně, ale v tuto chvíli již nejsou srážky tak vydatné a k dosažení hranice druhého povodňového stupně je téměř třicet centimetrů. 

Po krátkém překročení hranice pro druhý povodňový stupeň se na stupeň první vrátila hladina Černé v Ličově a voda klesá také v Libotyňském potoce ve Vlachově Březí. Pod hranicí prvního povodňového stupně se kolem 21. hodiny ustálila také Malše v Pořešíně. 

Na první Stupeň povodňové akticvity nakonec vystoupala Blanice jak v Podedvorech tak na Blanickém mlýnu. Stako se tak krátce po 20. hodině. Blanice stoupá dál také v Neměticích, i když zde dále trvá, že do vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity zbývá vodě v řečišti dostatečný prostor.

Ve stejný čas se hladina vody v Černé na měřicícm profilu v Ličově dál držela na druhém stupni povodňové aktivity při výšce hladiny 142 centimetry. 

Naopak postupně začíná klesat hladina v Libotyňském potoce.

V Podedvorech a na Blanickém mlýnu sice dál Blanice podle poslední aktualizace údajů na stránkách Povodí Vltavy stoupala, ale již mnohem pozvolněji. Do vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity zde chyběly jeden centimetr na Blanickém mlýnu a tři v Podedvorech. Malši v Pořešíně scházelo do prvního stupně povodňové aktivity osm centrimetrů, i tam však hladina už nestoupá tak strmě, jako tomu bylo mezi polednem a sedmnáctou hodinou.

Před dvacátou hodinou dál stoupala hladina Volyňky na profilu Nemětice. Přesto s hladinou 109 centimetrů měla do vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity dostatečnou rezervu. Bdělost se na tomto profilu vyhlašuje ve chvíli, kdy hladina dosáhne výšky 190 centimetrů.

Do prvního stupně povodňové aktivity na Malši v Pořešíně chybělo ve čtvrtek kolem osmnácté hodiny patnáct centimetrů.

Nehoda kamionu u Přešťovic zablokovala dopravu na silnici I/4.
Návěs sjel do příkopu a zablokoval silniciŘíčka Černá po celodenním dešti zahrozila. Měřící stanice v Ličově kousek nad Benešovem nad Černou přesáhla před 14. hodinou první povodňový stupeň (100 cm) a kolem osmnácté hodiny vody dosáhl dokonce 138 cm, což jsou pouhé dva centimetry pod druhým povodňovým stupněm.

"Dostali jsme od krizového štábu zprávu, že jsme překročili první povodňový stupeň," potvrdila starostka Benešova Veronika Korchová. "Ale všechno je v pořádku. Řeka se razantně rychle zvedla, voda šla z lesů a z hor, ale to je tu běžné, když prší."

Nikdo se neocitl v ohrožení a také nehlásí žádné škody. "Protipovodňová opatření kolem obytné zóny Pod Lipami fungují," dodala starostka. "Nějaké domy řeka vytopila snad každý rok a je vidět, že to zabralo. Objížděla jsem okolí řeky autem a hladina začíná pomalu klesat. Jsme rádi, že se nic neděje, ale samozřejmě jsme připravení, hasiči o všem ví a jsou v pohotovosti." Odpoledne vydatbý déšť ustával a další vzestup hladiny nehrozí, příznivě vypadá i předpověď počasí na noc. 

Krátce před 19. hodinou hladina Černé vystoupoala už na druhý stupeň povodňové aktivity.

A hladina stoupala také na Blanici. Na Blanickém mlýně začala hladina stoupat kolem poledne a krátce před osmnáctou hodinou dosahovala výše 106 centimetrů, tedy zhruba patnáct centimetrů od prvního stupně povodňové aktivity. A podobná situace je o něco níže po proudu na stanici Podedvory, kde ve stejný čas dosahovala hladina na 91 centimetr necelých dvacet centimetrů pod hladinu stanovenou pro první stupeň povodňové aktivity.

Na téměř čtyřnásobek vystoupala na Prachaticku také hladina Libotyňského potoka. Zatímco ve čtvrtek ráno byla výše hladiny na 48 centimetrech, kolem osmnácté stejný den už byla na výšce 202 centimetry.