Sběrný dvůr a kompostárna bude za Průmyslovou zónou v Krumlovské ulici. „Právě z Průmyslové zóny povedeme kanalizaci a vodovod. Vše je tam připravené, proto není nutné řešit čistírnu odpadních vod," vysvětlil Josef Starý.

Ačkoli bude areál působit dojmem celku, bude stavebně oddělen na sběrný dvůr a kompostárnu.  „Dotace jsou rozděleny na dvě, zvlášť na sběrný dvůr a zvlášť na kompostárnu, tak proto," vysvětlil prachatický starosta Martin Malý s tím, že tak je to výhodnější a na provozu jako takovém to nic nezmění. Společná bude pouze váha a zázemí pro obsluhu při příjezdu do areálu.  „Samozřejmě počítáme s kamerovým systémem. Je to přeci jen na odlehlém místě," doplnil Josef Starý.

Sběrný dvůr zabírá větší plochu z celkového areálu a počítá s velkoobjemovými kontejnery, do nichž bude možné třídit zvlášť například nábytek, suť, železo, ale také barvy, laky nebo oleje. „Kapacita je dostatečná a máme samozřejmě také rezervu, bude možné nádoby přidat," potvrdil Josef Starý. Marie Peřinková upřesnila, že odvoz jednotlivých druhů odpadu bude omezen, jako je to už v současné době. „Zůstane platit, že omezené množství na rodinu a kalendářní rok," ujistila. Podle jejích slov ale bude možné za tříděný odpad získat více peněz. „Bude možné třídit kartony od obyčejného papíru. Karton je na trhu dražší. Plánujeme také mezisklad skla. S ním bude možné obchodovat. Nyní platíme za dopravu," těší se Marie Peřinková, že celý systém nakládání s odpady by mohl být méně ztrátový než dosud.

K provozu dvora a kompostárny je nutná i technika. „Bude to chtít traktor, nakladač, mostovou váhu, kamery… Výběrové řízení na techniku je už vypsané. Zase odděleně na techniku pro sběrný dvůr a zvlášť pro kompostárnu," vysvětlil Josef Starý. Odhadované náklady na techniku jsou 3,8 milionu pro sběrný dvůr a 5,3 milionu pro kompostárnu.