Zastupitelé proto při posledním jednání schválili pro tento den veřejnou sbírku. „Její výtěžek půjde na budování hřiště pro seniory na území města,“ vysvětlila místostarostka Hanka Rabenhauptová. Sbírka bude pouze jediný den. V loňském roce byly za peníze ze sbírky nakoupeny kompenzační pomůcky do půjčovny.