„Plán na letošní rok počítal se dvěma akcemi. V první musíme být připraveni na předfinancování, pak se nám investice vrací prostřednictvím dotačního programu," upřesnil ředitel Gymnázia v Prachaticích Alexandr Zikmund a dodal, že částka na předfinancování se pohybuje okolo jednoho a půl milionu korun. „Z toho programu, který běží ve dvou fázích, jsou financovány učební pomůcky a informační technologie na výuku přírodních věd a cizích jazyků," vysvětlil, k čemu peníze z grantu Operačního programu pro vzdělání a konkurenceschopnost, poskytnuté Evropskou unií, gymnázium použije.
Druhou položkou ve finančním plánu školy byla právě výstavba výtahu, který by byl postaven ve staré budově a rázem by se tak s jeho stavbou stala budova bezbariérovou.
To by uvítal určitě nejen student ze druhého ročníku, který je na invalidním vozíku, ale také knihovník Karel Kadlec. „Určitě bych byl rád, kdyby se stavba výtahu realizovala. S pohybem na vozíku není v prvním podlaží, kde je umístěna knihovna, problém. Určitě bych se rád podíval třeba na nějaké akce v aule, které jsou pro mne zatím nepřístupné," řekl knihovník.
Stavba výtahu však musela být odložena. „Do záměru postavit výtah během dubna vstoupil projekt Operačního programu životního prostředí, jehož realizaci jsme plánovali až na příští rok. Na žádost administrátora projektu jsme však zateplení přesunuli na letošek. Z tohoto důvodu jsme museli stavbu výtahu odložit. Tuto stavbu musíme totiž platit z vlastních prostředků a nevešli bychom se tak do našeho plánovaného třímilionového rozpočtu," zdůvodnil Alexandr Zikmund. Na výtah si tedy budou muset na gymnáziu počkat.
„Jsme již však na konci projektové přípravy výtahu a u vypsání výběrového řízení. Odhadovaná cena se pohybuje okolo jednoho milionu a sedmi set tisíc korun," dodal ředitel s tím, že výtah historická budova rozhodně dostane.
Nejen stavební změny však poznají studenti, až přijdou v září do školy. Nejzásadnější je personální změna na pozici zástupce ředitele. Po šestnácti letech na této pozici i působení na škole skončí Taťjana Přívozníková. Místo ní se zástupcem ředitele stane Jana Dejmková. Současně se také dosti významně obmění pedagogický sbor, do něhož přibudou čtyři noví učitelé. „Jsem rád, že to jsou mladí lidé. To se mi líbí," zhodnotil nástup čtyř mladých učitelů ředitel školy Alexandr Zikmund.

Ondřej Babka