„Jsme velice rádi, že se nám podařilo získat potřebné finanční prostředky. Jedná se skutečně o rozsáhlou akci. Dotace tvoří celkem jeden milion sto dvacet tisíc korun. Obec bude hradit z vlastních zdrojů okolo čtyř set osmdesáti tisíc korun,“ upřesňuje starosta obce Karel Čapek.
Podle jeho slov se úpravy zeleně zahrnující vysázení nových okrasných stromů a květin dočká právě obec Mahouš. „Rozhodujícím faktorem byl nečekaný pád dvou starých a uschlých líp v naší obci. Nyní vysadíme zcela nové. S novými okrasnými květinami a stromy se samozřejmě zlepší i vizuální stránka celé obce,“ popisuje dále.

Naopak rekonstrukce komunikací čeká podle starosty přilehlou osadu obce Hlodačky. „Komunikace jsou již v nevyhovujícím stavu a je potřeba s tím něco konečně udělat,“ hodnotí starosta.
Bezdrátový rozhlas naopak dostane jak obec Mahouš tak Hlodačky. „Chceme lepší spojení s naší osadou,“ dodal.