Za účinnou pomoc při pátrání po pachateli loupežného přepadení, která vedla k jeho následnému zatčení, poděkoval před nedávnem asistentům prevence kriminality ministr vnitra.


K loupežnému přepadení starší ženy došlo ve Vimperku 5. února v dopoledních hodinách. Několik hodin poté již policisté pachatele zatkli. K jeho vypátrání značnou měrou přispěli právě asistenti prevence kriminality Karel Ferenc a Jan Bílý. Svou znalostí místních poměrů přesvědčili romskou komunitu, aby při pátrání byla nápomocna. „Za sebe mohu říct, že si ocenění pro oba asistenty nesmírně vážím. Je to jednoznačně ocenění jejich práce a je znát, že když se něco dělá smysluplně, věnuje se tomu čas a péče, má to význam," komentovala místostarostka Jaroslava Martanová postoj ministra vnitra.


Pokud se týká osob obou preventistů, připouští, že při jejich výběru mělo město skutečně šťastnou ruku. „Mám informace, že ne všude se to daří, například ve Strakonicích se nepodařilo na asistenty prevence kriminality vybrat ani jediného vhodného uchazeče," dodala s tím, že s vimperskými preventisty se chce ministr vnitra setkat také osobně při jeho plánované návštěvě Jihočeského kraje.


„Za významné považuji já osobně nejen samotné úspěšné pátrání po pachateli závažné trestné činnosti, ale především to, že oba asistenti prevence kriminality dokázali změnit myšlení lidí z jejich komunity. Sami příslušníci romské minority hlídky upozornili na pachatele. Uvědomili si, že jsou součástí města a pokud jim je město nápomocno při řešení jejich životních situací, musejí tedy i oni městu vyjít vstříc. A tuto změnu v myšlení, která u řady lidí probíhá, je mnohem zásadnější a je svým způsobem neviditelným odrazem práce asistentů prevence kriminality," dodal starosta města Vimperk Bohumil Petrášek.