Úplně přesná čísla sice ještě nejsou k dispozici, ale předpokládá se mírný přebytek. Skutečné příjmy loňského roku měl kraj ve výši 19 764 milionů korun, výdaje pak ve výši 19 763 milionů.

„Oproti plánovanému schodku 1,7 miliardy korun očekáváme výsledek na úrovni kladné nuly. Ale vzhledem k tomu, že v případě necelé miliardy jde jen o převod výdajů z roku na rok, tak faktické vylepšení rozpočtu je 700 milionů. Daňové příjmy byly o 446 milionů vyšší, než se očekávalo, ve zbytku se jedná především o úsporu ve výdajích,“ uvedl Hajdušek.

Ilustrační foto.
Výplaty se Jihočechům zvýší, mnoho z nich ale ztratilo práci

Již tradičně bude zlepšený výsledek hospodaření převeden do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. „Aktuálně sestavujeme koncepci investic na celé volební období, takže se nám posílení tohoto fondu velmi hodí. Zároveň jsme se rozhodli, že mimořádně posílíme o téměř 30 milionů fond rozvoje školství,“ upřesnil Hajdušek.

„Snažili jsme se z projektů původně pro tento rok neschválených vybrat ty, které řeší havarijní stavy. Finanční prostředky z fondu rozvoje školství můžeme využít k opravám právě teď, kdy v budovách kvůli pandemii neprobíhá výuka,“ popsal náměstek pro školství Pavel Klíma, který podrobně zjišťoval na všech krajských školách, které rekonstrukce považují za nejdůležitější. „Například na rekonstrukci školní budovy v ulici Táboritská, která patří Obchodní akademii, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti v Třeboni, půjde 8 milionů korun. Opraví se za ně rozvody vody, odpadů, WC a elektroinstalace,“ dodal Klíma. 

Hana Brožková, mluvčí Krajského úřadu