Vyučující Libuše Tesařová, která působí v prachatickém Gymnáziu, byla společně s dalšími patnácti pedagogy z jihočeského kraje oceněna titulem Vynikající pedagog.


Libuše Tesařová vyučuje na prachatickém gymnáziu anglický a francouzský jazyk od roku 1992, tedy dvacet tři let. Nezastírá, že ocenění, které získala, ji potěšilo. „Samozřejmě, že z něho mám radost. Je to ocenění mojí celoživotní snahy," poznamenala.


Ještě větší radost ale podle svých slov má, když vidí, že to, co studenty naučí, dokáží využít ve svém životě. „Stavitel postaví dům, já se snažím předat dětem znalosti, naučit je domluvit se cizím jazykem. Největším oceněním pro mě je, když student po letech přijde a řekne, že se bez obtíží díky tomu, co se ve škole naučil, domluvil v Anglii, Americe nebo třeba ve Francii. To je to největší ocenění, které mohu získat," poznamenala.


Podle jejích slov ti, kteří se ve škole jazyku věnují, nemají s ním následně v praxi problém. „Jedničkář nebo dvojkař se domluví bez problémů," říká ze svých zkušeností.


V budoucnu plánuje Libuše Tesařová odchod do důchodu. Na otázku, jak dlouho vydrží bez školy a dětí, se usmívá a přiznává, že neví. „To teprve uvidím," dodala se smíchem.


Z Prachatic tento titul získali dokonce tři pedagogové. Z prachatické střední pedagogické školy Jiří Vopálka, z gymnázia Libuše Tesařová a za pedagogické působení a úspěchy v mimoškolní práci s dětmi a mládeží převzal ocenění Karel Černý, dlouholetý pedagog volného času při Domu dětí a mládeže v Prachaticích.


„Z žádného jiného regionu nebylo tolik oceněných pedagogů, jako z našeho," poznamenala Libuše Tesařová.