„V současné době řešíme hlavně získávání potřebných finančních prostředků na odstranění škod po povodních. Proto tuto akci musíme odsunout až na příští rok. V těchto bytech chceme vyměnit okna. Původní jsou totiž již ve velice špatném stavu. Celkové náklady na jejich zateplení odhadujeme na částku okolo tří set šedesáti tisíc korun,“ uvedl starosta obce Jiří Rohlík.