Na úterní schůzce se zástupci města to potvrdili zástupci pražské akciové společnosti Vegacom, která optický kabel společnosti T–Mobile pokládá. „Schůzka měla kladné výstupy, první etapa by měla skončit dnes a druhá etapa 29. dubna. Na schůzce se řešilo také zabezpečení výkopů, někteří obyvatelé si totiž stěžovali, na to, že jsou výkopy zajištěny nedostatečně,“ vysvětloval technik správy a údržby majetku odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu v Prachaticích Jiří Pancer s tím, že kabel je dlouhý více než dva kilometry. Ne všude ale bylo nutné výkopy provádět. „V některých místech jsme se snažili provést zavádění kabelu řízeným podvrtem tak, aby byla co možná nejméně narušena doprava. Podvrty celkově použijeme na více než dvou stech metrech plánované trasy kabelu,“ popisoval situaci zástupce společnosti Vegacom Jindřich Hain. Podle něj jsou výkopy prováděny především v zeleni. Hain dále upozorňoval na to, že snaha zabezpečit výkopy je ze strany společnosti maximální, situaci ale komplikují zatím neznámí vandalové, kteří ohraničení výkopů ničí. „To, že si lidé stěžovali, zcela chápu, protože v těch místech se pohybují i děti a nezajištěné výkopy jsou samozřejmě nebezpečné. Bylo to ale tak, že jedni lidé to ničili, druzí si stěžovali. Proto jsme o těchto problémech informovali i policii a doufám, že se práce už obejdou bez podobných komplikací,“ uzavřel Hain a ujistil, že zabezpečení výkopů je každodenně kontrolováno.