Jeden z nich se nachází u centra v uličce vedle starých tiskáren. V rozporu s kolaudačním rozhodnutím zde byli ubytováni čtyři lidé, alespoň oficiálně. I tento problém řešili zástupci vedení města se zástupcem vlastníka domu. „Dohodli jsme se, že do konce listopadu bude objekt vyklizený. Objekt byl rekolaudován na kancelářské prostory. Majitelem společnosti, která objekt vlastní, je cizí státní příslušnice, nicméně zde má správce s plným právem majetek spravovat, rozhodovat o jeho využití včetně investic. S vyklizením mu pomůže městská policie, které poskytl plnou moc. Pokud správce dodrží slovo, bude objekt do konce měsíce prázdný. Oficiálně jsou v objektu ubytováni čtyři lidé.