Předchozí
1 z 15
Další

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci.Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

První zmínky o křížové cestě jsou z počátku 16. století. Roku 1693 bylo nákladem Anny Beerové bylo jedenáct zastavení ke kostelu svatého Jakuba upraveno do nové podoby. Úpravy byly dokončeny a cesta vysvěcena 16. března 1695, dvanácté zastavení bylo doplněno roku 1869. Jednotlivá zastavení tvoří zděné výklenkové kaple, v jejichž nikách byly původně umístěny malby na plechu představující pašijové výjevy, vytvořené kolem roku 1850 podle obrazů křížové cesty v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jejich autorem byl Jan Scheffel z Jindřichova Hradce. V prvních dvou zastaveních bylo původně po dvou výjevech. Autorem posledního čtrnáctého obrazu Pohřeb Páně byl Jan See.
Protože byly plechové desky v havarijním stavu a malba na nich byla nezřetelná, byly postupně ze všech zastavení odstraněny. Několikrát byla křížová cesta opravována. Roku 2012 byla zrestaurována akademickým sochařem a restaurátorem Vladimírem Krninským. Ohledně osazení pašijových obrazů byla zvolena cesta pořízení fotokopií obrazů novogotické křížové cesty z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci a jejich umístění do jednotlivých kapliček a dvě poslední na zeď kostela. A v roce 2014 znovu slavnostně otevřená. Zdroj: wikipedia

1. zastavení: Pán Ježíš odsouzen k smrti.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš odsouzen k smrti.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

2. zastavení: Pán Ježíš přijímá kříž.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš přijímá kříž.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

3. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem poprvé.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš padá pod křížem poprvé.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

4. zastavení: Pán Ježíš potkává svou Matku.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš potkává svou Matku.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

5. zastavení: Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Veronika podává Pánu Ježíši roušku.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Veronika podává Pánu Ježíši roušku.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

7. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem podruhé.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš padá pod křížem podruhé.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

8. zastavení: Pán Ježíš napomíná plačící ženy.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš napomíná plačící ženy.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

9. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem potřetí.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

10. zastavení: Pán Ježíš zbaven roucha.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš zbaven roucha.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

11. zastavení: Pán Ježíš přibit na kříž.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš přibit na kříž.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

12. zastavení: Pán Ježíš umírá na kříži.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Pán Ježíš umírá na kříži.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

13. zastavení: Tělo Pána Ježíše sňato z kříže.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Tělo Pána Ježíše sňato z kříže.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

14. zastavení: Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu.

Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci. Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu.Zdroj: Deník/Lenka Novotná