Za historií kanálu

Ve čtvrtek 20. srpna se může veřejnost zúčastnit 8 km dlouhé vycházky do Jeleních Vrchů, při které se dozví od přednášející Veroniky Hričovské z Informačního střediska Stožec zajímavosti o vzniku, funkci a osudu Schwarzenberského kanálu.
Kanál byl vybudován za účelem dopravy dříví a jako jedna z nejpodivuhodnějších vodních staveb své doby, se stal nedílnou součástí šumavské přírody.
Účastníci, jejichž minimální počet je 5, se sejdou v 10.30 hodin na parkovišti u bývalé LS Plešný (Nová Pec – láz). Pokud bude nepříznivé počasí, akce se nekoná!


Vycházka se strážcem na Novou Hůrku – hřeben Polomu – Grádl

Na pátek 21. srpna připravila Správa NP a CHKO Šumava další zajímavý program pro veřejnost. Středně náročná a 11 km dlouhá trať povede po trase Nová Hůrka – hřeben Polomu – Grádl. Během vycházky se od strážce Pavla Nedvěda dozvíte základní informace o bezzásahovém území a historii osídlení.


Sraz účastníků je v 8.30 hodin na parkovišti v Nové Hůrce. Doporučujeme vzít si pevnou obuv.


Ostrůvek severské přírody

V pondělí 24. srpna se zájemci o prohlídku Chalupské slati sejdou v 9.30 hodin u Informačního střediska Svinná Lada. Na šest kilometrů dlouhé vycházce po přírodně poznávacím okruhu „Les“ bude přednášející informovat o lese, jeho významu a o šetrném, přírodě blízkém obhospodařování, funkcích lesa, surovinách, které poskytuje lesní ekosystém i o lese jako krajinotvorném prvku.

Jana Zvettlerová