Na posledním jednání totiž zastupitelé pouze odsouhlasili nového člena. Tím se stal na návrh své domovské strany ČSSD Vladimír Lang.


„Návrh na předsedu kontrolního výboru ale nemám," konstatoval pouze starosta města Martin Malý a zástupci ČSSD o tom vůbec nechtěli diskutovat. „Budeme projednávat jen to, co je v návrhu, který dostali zastupitelé," řekl Jan Klimeš, který návrh zpracoval.

V současné chvíli tak může kontrolní výbor pracovat podle plánu na letošní rok, který zastupitelé odsouhlasili už letos v lednu. Na květnovém jednání by pak mělo být jasněji. „Předsedou kontrolního výboru se může stát jeho člen, který je zároveň zastupitelem," vysvětlil tajemník městského úřadu Karel Pašek. V úvahu připadá buď Ladislav Velich (KSČM) nebo nově jmenovaný Vladimír Lang (ČSSD). Pokud tito dva funkci odmítnou, mohou zastupitelé pověřit řízením kontrolního výboru někoho ze zbývajících členů, kteří nejsou členy zastupitelstva. „Nelze je ovšem zvolit předsedou," upřesnil tajemník Pašek s tím, že na dalším zasedání bude znovu předložen návrh na řešení vzniklé situace formou volby předsedy či pověřením člena.

Karel Pašek zároveň řekl, že není limitováno, jak dlouho může být člen nezastupitel řízením pověřen. A ani ministerstvo vnitra nevidí v pověření problém. „Neobsazení funkce předsedy výboru neznamená, že výbor nemůže zasedat a vyvíjet svou činnost. Výbor podle zákona o obcích rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Předseda výboru sice podepisuje přijatá usnesení a reprezentuje výbor vůči orgánům obce, nicméně ani nedostatek podpisu na písemném vyhotovení usnesení neznamená, že by usnesení nebylo přijato," zní oficiální vysvětlení zástupce ministerstva Miloše Douchy.

Bez předsedy je prachatický kontrolní výbor od ledna, kdy odchod z funkce i z výboru oznámil na jednání zastupitelů Michal Roháček (ČSSD). Následně oznámil, že ve výboru setrvá do řádného jednání zastupitelů a zvolení nového člena.

Kontrolní výbor:
Úkoly:
– Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce
– Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
– Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Členové: Ladislav Velich (KSČM), Vladimír Lang (ČSSD), Miloš Křivka (Pro Prachatice), Petr Babíček (KDU – ČSL), Vojtěch Toman (ODS), Tomáš Novák (TOP 09), Karel Dvořák (Volba pro město).