„Předpokládáme, že vzhledem k neprůhlednosti takto zadané zakázky, kdy je velká pravděpodobnost hrozby vícenákladů za vícepráce, nás vyjde levněji, když vyhlásíme dvě výběrová řízení. Jedno na vypracování projektové dokumentace a na jejím základě pak na realizátora samotných prací. Sice se tím posune termín, kdy bude plynofikace ve škole hotová, ale věříme, že úspora bude větší, než kdybychom vybrali firmu v předchozím výběrovém řízení. Podle zadání měla firma začít v prosinci a do konce února mít plynofikaci hotovou. Tím bychom mohli tedy dva měsíce, březen a duben, používat už nový typ vytápění. To je úspora v řádu maximálně desítek tisíc korun. Jenže vícenáklady, které hrozily v případě takto nastavených podmínek, by mohly být mnohem vyšší,“ vysvětlil starosta Netolic Vladimír Pešek.

Podle slov místostarosty Pavla Pilaře navíc město chce nechat vypracovat odborný posudek, nezávislým energetickým auditorem, zda by nebyla vhodnější i jiná forma vytápění školy, než plynofikace. „Osobně si myslím, že plynofikace je v tomto případě asi nejvhodnější, ale chceme odborný podklad, že z dlouhodobého hlediska neexistuje technicky a ekonomicky výhodnější řešení “ poznamenal.

Podle starosty bude mít navíc časový posun i tu výhodu, že práce na topném systému by vybraná firma udělala v období letních prázdnin a nenarušila tak vůbec chod školy. Radní se proto shodli na tom, aby tajemník městského úřadu Petr Kotrba připravil návrh zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace vytápění. Teprve na základě projektu chtějí radní vypsat výběrové řízení na zhotovitele prací samotných.

Zrušení výběrového řízení je pro základní školu komplikací finanční. „Platíme 1100 korun za jeden gigajoul tepla, protože jsme jediní připojení na kotelnu. Takže v tomto ohledu pro nás bude letošní sezona drahá. Přesunutí prací na prázdniny je ale pro školu ideální model,“ uvedl ředitel Ladislav Vovesný.