Přestože se v hotelu Bobík v současnosti finišuje hlavně v přízemí a práce se přesunuly už i do suterénu, kde mají vzniknout konopné lázně, otevřel při posledním jednání zastupitelů Pavel Trnka otázku zařizování hotelových pokojů.


Podle jeho slov si mu totiž někteří místní podnikatelé stěžovali, že nedostali zakázky na vybavení pokojů a město s nimi v tomto směru ani nemělo komunikovat. „Když se rozhodovalo o vybavování hotelu, mluvilo se o tom, že by měly dostat příležitost hlavně místní firmy. Překvapilo mne, že se před hotelem objevovalo auto cizí firmy, i když truhlářských firem máme ve Volarech víc. Tak jsem se jich zeptal, proč i oni nevstoupili do jednání o zakázky a bylo mi řečeno, že z města s nimi nikdo naprosto nekomunikuje. Jestli to tak je, je to špatně a měli bychom to změnit," podotkl zastupitel Trnka. V opačném případě navrhl, že se zúčastní jednání s volarskými firmami na úřadě a celou záležitost si vydiskutovat a jmenoval konkrétní jména volarských truhlářů.


Proti vyslovenému názoru se ohradila starostka Martina Pospíšilová. „Takovým nařčením, že vybíráme jen jednu firmu a ostatní neoslovujeme, je závažná věc a zastupitelstvo se jí musí zabývat. Nejprve, truhlářská firma, jejíž auto se před hotelem objevuje, nedodávala do hotelu nábytek, ale zajišťovala pokládku koberců do hotelových pokojů na základě výběrového řízení. V něm byly osloveny i místní firmy," ohradila se úvodem starostka Pospíšilová.


Podobná situace podle jejího vyjádření nastala i při výběru dodavatelů pro vybavení pokojů nábytkem. „Byli osloveni všichni místní truhláři. Všichni měli jednotné podmínky a jednotné zadání, ve kterém jsme požadovali množství, cenu a vizualizaci návrhu. Tu dodal jen jeden z oslovených místních truhlářů, dalším chyběla část vybavení. Protože v rámci poptávkového řízení nelze oslovovat pouze místní firmy, ale může se přihlásit kdokoli, byla nakonec vybrána mimovolarská firma, která ale byla na pokoji rámcově o dvacet tisíc korun levnější, než místní truhláři," shrnula starostka a zdůraznila, že upřednostnit místní firmy a vynaložit tak rámcově o čtyři sta tisíc korun víc, není z hlediska pravidel veřejných zakázek možné.


Podle vedoucí odboru investic a správy majetku Heleny Fiedlerové má zastupitel Pavel Trnka právo nahlédnout do podkladů k výběrovému řízení na zmíněné zakázky. „Máme k dispozici jejich písemné nabídky, v některých případech i odstoupení, takže to určitě není tak, že bychom s nimi nekomunikovali a neoslovovali je," sdělila vedoucí odboru.


Ve čtvrtek jsme proto Pavla Trnku oslovili a zeptali se ho, zda už se s podklady seznámil a s jakým výsledkem. „Zjistil jsem, že zprávy, které se ke mně dostaly, se nezakládaly na pravdě," připustil po kontrole podkladů k výběru firem Pavel Trnka. „Řízení se uskutečnilo v obvyklých způsobech. Byli osloveni tři zájemci, z nichž jeden nedodal požadované podklady a ze dvou byl vybrán ten, který nabízel nejnižší cenu. Veškeré zápisy dokladují správnost řízení," dodal zastupitel


O svých zjištěních chce na nejbližším jednání informovat zastupitele. „Se zástupci firem jsem zatím nemluvil, ale mám to v plánu. Určitě jsem nechtěl svým vystoupením docílit toho, aby někdo někomu trhal hlavu, ale chtěl jsem, aby se tyto informace objasnily," dodal Pavel Trnka.