Cesty jsou povětšinou skvěle zařízené, tak abychom na nich narazili na co nejvíce zajímavostí ze Šumavské přírody.
Středně těžkou cyklistickou trasu s větším počátečním převýšením najdeme pod Boubínem. Povrch této cesty, která měří přibližně 27 km, je v celé části zpevněný. Při jízdě střídáme asfaltový povrch s lesními cestami. Délka tratě je odhadována asi na 3 a půl hodiny. Je ideální pro rodiny s dětmi, jelikož není nikterak fyzicky náročná. Další zajímavá cesta leží v údolí Pravětínského potoka a měří 29 km. Je to lehce členitá trať, kde najdeme především zpevněný povrch skládající se ze silnic a lesních cest.
Trať, která je ideální pro celodenní výlet vede z Nových Hutí přes Borová Lada a dále pokračuje směrem na Světlou Horu. Patří k jedněm z nejdelších, poněvadž měří 40 km, ale její výhoda spočívá v tom, že je většinou lemována kvalitními silnicemi, které ujede s přehledem každý cyklista, jak začátečník, tak i pokročilý. Pokud si ovšem chceme celkovou trať zkrátit, tak existuje varianta na 30 km přes alpskou vyhlídku a Lipku, kde se stočíme směrem na Vimperk.
Velmi zajímá cyklostezka začíná také v Sudslavicích. Z této vesnice pak zamíříme na Svatou Maří a skončíme u Cikánského potoka. Výhoda této trati spočívá v tom, že cestou můžeme navštívit Sudslavickou naučnou stezku nebo rozhlednu na Mařském vrchu. Co se týče obtížnosti, tak tato cesta je středně těžká, měří 40 km a měli bychom ji zvládnout za 3,5 – 4,5 hodiny. Navíc je zde také možnost zkrácení trasy v Šumavských Hošticích.
Asi nejobtížnější stezka, která je speciálně uzpůsobená horským kolům a disponuje velmi obtížnými úseky, vede z Mařského vrchu přes Bohumilice do Vimperka. Povrch je složen zčásti z asfaltu, lesních a polních cest. Tato trať je dlouhá 35 km.

Libor Staněk