Prachatický deník na to upozornil Jan Dvořák, mluvčí Národního parku Šumava. Upřesnil, že jsou uzavřené veškeré turistické trasy včetně trasy okolo Boubínského pralesa i přístupových cest k rozhledně Boubín.

"Lesy ČR s.p. Lesní závod Boubín požádaly o udělení zákazu vstupu z důvodu rozsáhlých polomů, jež způsobila větrná kalamita na konci října tohoto roku," řekl Jan Dvořák. Lesní porosty jsou velmi narušené a stále hrozí akutní nebezpečí pádu nalomených a polovyvrácených stromů a tím k ohrožení zdraví a životů návštěvníků.