Ještě před rokem by asi málokterého Prachatičáka napadlo, že osud Štěpánčina parku a nejbližšího okolí nabere takové obrátky. Poté, co město loni neuspělo s žádostí
o finanční podporu u Nadace Proměny, se zdálo, že vše pojede v zaběhnutých kolejích, tedy, že se připraví nějaký další dílčí projekt a na ten se budou marně hledat peníze.


A dnes? Město má hotovou studii na rekonstrukci Letního kina, z parku, kam byl téměř čtvrt roku zakázán vstup, zmizelo deset stromů a město připravuje vyhlášení architektonické soutěže na celé zájmové území včetně Štěpánčina parku. Své připomínky a podněty mohli do konce června městu Prachatice zaslat i obyvatelé města a zájmová uskupení. Jak uvedl Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního MěÚ Prachatice, došlých podnětů bylo několik. „Jsou zhruba od pěti subjektů. Objevuje se mezi nimi například jak požadavek na opětovné oplocení parku, tak na obnovu vodního prvku v parku," uvedl Antonín Jurčo.


Připomínky odeslal i spolek Pelyněk. „Doporučujeme městu stále totéž, řešit odborně péči o stromy současné i nové, doplnění keřového patra, obnovu trávníků a koncepční řešení," uvedla Kateřina Wagnerová.