„Žalujeme Vojenské lesy a statky o vydání lesů. Náš právník v současné době sestavuje žalobu. Existují totiž z minulosti rozhodnutí, která podle našeho právníka výrazně zvyšují naši šanci na úspěch,“ domnívá se starosta Pavel Dvořák. Jedná se o pozemky v okolí bývalých kasáren U Sloupu. „Je to náš historický majetek. Armáda ve městě není již více než deset let a podle našeho názoru se o tento majetek VLS nestarají, jen prostřednictvím nájemce. Podle našeho názoru jsme schopni se o tyto lesy postarat lépe prostřednictvím našich Městských lesů a navíc jde o náš majetek,“ dodává starosta Dvořák.
Lesní pozemky, o které město nyní znovu bude usilovat u Vrchního soudu, představuje scelené pozemky. „O jejich vydání jsme žádali v minulosti již dvakrát. Dokonce jsem obdržel písemné vyjádření z kanceláře ministra obrany, kde se na několika stránkách vysvětlují mimo jiné i vztahy k bývalé federaci ze strany České republiky, ale to nijak neobjasňuje, proč bychom na náš historický majetek neměli mít nárok. Mimo to se objevily nové poznatky, které chceme ve sporu využít,“ doplnil starosta.
Město Vimperk vlastní momentálně více než jedenáct set hektarů lesních pozemků. „Navíc máme velmi dobře fungující Městské lesy,“ upozornil Dvořák. Podle něho by případné navrácení sto padesáti hektarů lesů převážně v okolí bývalých kasáren U Sloupu nemělo zásadně ovlivnit záměry v této lokalitě zvýšenou těžbou. „Vede nás k tomu především starost o náš majetek, o který jsme schopni se starat lépe bez toho, že bychom v něm výrazněji těžili,“ vyvrací starosta domněnku, že by navrácené lesy měly výrazně podpořit ekonomiku města s tím, že tato lokalita je připravena především k rozvoji turistiky, rekreace a dalších volnočasových aktivit.