„Jedná se o nové programové období 2007 – 2013 a program přeshraniční spolupráce Cíl 3 a především o jeho součást, tedy připravovaný Dispoziční fond určený hlavně pro menší projekty do 25 000 euro. Podle posledních informací z Euroregionu Šumava bude předpokládaný termín vyhlášení pro podávání žádostí od 1. července 2008. Plánovaný rozsah dotací na jednotlivé projekty v Dispozičním fondu je od 1 000 do 21 250 euro,“ upřesnil možné finanční zdroje starosta Pavel Dvořák.

Více v tištěném vydání ve středu 11. června 2008.

Jaroslav Pulkrábek