U obecních zastupitelstev s počtem členů 5, 6 a 7 umožňuje zákon volebním stranám mít na jejich kandidátkách vyšší počet kandidátů, než je schválený počet členů zastupitelstva pro příslušné volební období. To je také případ Ktiše, kde některé z volebních stran využily zákonné možnosti a voličům nabízejí až devět kandidátů, což je v případě sedmičlenného zastupitelstva maximální možný počet kandidátů.

Věděli jste, že:5 = 6U pětičlenného zastupitelstva je možno navrhnout maximálně šest a u šestičlenného zastupitelstva maximálně osm kandidátů. U obcí a měst s počtem zastupitelů vyšším než devět musí maximální počet kandidátů odpovídat počtu zastupitelů v dané obci.


A právě možnost mít na kandidátce pro nové zastupitelstvo ve Ktiši více než sedm jmen využila polovina z kandidujících volebních stran, dvě mají kandidátku sedmičlennou a pouze jedna strana, tedy KSČM, navrhla jen šest kandidátů.


Ze srovnání kandidátních listin pro letošní volby a pro volby v letech 2010 a 2006 vyplývá, že za poslední troje volby kandiduje ve Ktiši letos nejvyšší počet zájemců o místo v zastupitelstvu. V roce 2006 to bylo 28 kandidátů, v roce 2010 30 a letos již 46 kandidátů. Přitom zhruba třicet procent z nich kandiduje opakovaně. Patnáct stejných lidí jako v roce 2006 kandidovalo do obecního zastupitelstva ve Ktiši i v roce 2010 a 14 stejných kandidátů jako před čtyřmi roky jde do voleb letos. Navíc 4 kandidáti pro letošní volby se do boje o místa v zastupitelstvu vracejí po osmi letech.


Ne všichni letošní kandidáti ale zůstali věrni volební straně, která je nominovala před čtyřmi roky. Vůbec poprvé od voleb v roce 1994 nepostavila svou kandidátku ve Ktiši ODS, dva z jejích bývalých kandidátů letos kandidují za dvě nová sdružení nezávislých kandidátů.


Pokud se týká volebních stran, jejichž zástupci kandidují ve Ktiši i letos, pak z minulých voleb zůstala pouze KSČM v čele s dlouholetým lídrem Josefem Krapáčem, a také sdružení nezávislých kandidátů Za hospodářský rozvoj obce Ktiš a jejích osad se současnou starostkou Ilonou Mikešovou jako jedničkou na kandidátce. Zbylá tři sdružení nezávislých kandidátů a jedno hnutí kandidují pod současným názvem poprvé, byť s částečně pozměněným, či zcela novým složením kandidátů.

Ženy versus muži17 : 29Na kandidátkách volebních stran pro letošní komunální volby ve Ktiši si ženy se 17 místy výrazně polepšily. Před čtyřmi roky jich kandidovalo jen 10 ve 4 volebních stranách. Letos stran kandiduje sice šest, ale dvě z nich ženy na kandidátce vůbec nemají.


Například hnutí ANO 2011, i když je v komunální politice nováčkem, má na své kandidátce dva kandidáty, kteří při minulých volbách kandidovali za jiné subjekty.Podobně je na tom SNK Za rozvoj a udržení kultury a tradic v obci Ktiš, jehož tři současní zástupci šli před čtyřmi roky do voleb ve Ktiši pod hlavičkou jiného sdružení nezávislých kandidátů.


Jednoho kandidáta z minulých voleb má i nové sdružení Změna 2014. Kandidátku nezatíženou nikým, kdo by ve Ktiši kandidoval v roce 2010, má pouze sdružení Šance pro Ktiš a okolí v roce 2014, byť i zde je kandidát, který usiloval o zastupitelský post v roce 2006.


Naproti tomu za stejný tým i při letošních komunálních volbách kope nejvíce hráčů ve sdružení současné starostky Ilony Mikešové se čtyřmi z devíti kandidátů a také u KSČM, kde jsou ze šesti kandidátů jen tři nová jména.

Dnes přinášíme jména kandidátů za volební strany (v závorce je věk kandidátů ke dni podání žádosti o registraci) ve Ktiši. Nejpozději zítra obdrží zmocněnci volebních stran vyjádření o registraci. Strany jsou řazeny abecedně.

ANO 2011:
František Pilát (31)
Helena Krejčová (58), Jan Jemelka (63), Marcela Konvalinková (52), Milan Ruschak (56), Helena Frčková (38), Jan Sura (60)

KSČM
Josef Krapáč (68)
Vladimír Jindra (30), Jaroslav Kováč (34), Karel Čada (49), Zdeněk Nídl (58), Emil Jindra (76)

Šance pro Ktiš a okolí 2014
Jiří Demčák (39)
Michal Kocourek (34), Václav Bárta (47), Miroslav Bombala (52), Petr Baštář (36), Jaroslav Valeš (43), Ondřej Kubinec (50)

Za hospodářský rozvoj obce Ktiš a jejích osad
Ilona Mikešová (46)
Jan Pavlík (46), Hedvika Bělová (37), Alena Šimečková (50), Anna Volfová (50), Šimon Troják (60), Andrea Jurčíková (40), Milan Poddaný (56), Petr Hanzlík (34)

Za rozvoj a udržení kultury a tradic v obci Ktiš
Václav Hůrský (51)
Zuzana Kollerová (28), Tomáš Dryje (35), Ivana Tkáčová (42), Michaela Mochaňová (30), Marie Poddaná (21), Tereza Moravcová (24), Ivana Korytová (42), Erika Kindermannová (41)

Změna 2014
Roman Frček (38)
Radka Abelovszká (44), Markéta Krausová (35), Jiří Litvan (48), Richard Sura (30), Milan Prenner (41), Jakub Schön (27), Miroslav Krejčí (58).