Tamní voliči by si tak měli moci vybírat ze šesti kandidátních listin. Z minulých volebních stran zbyly pouze tři, a to KDU-ČSL, KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů Stašská rozvojová strana.


To ovšem neznamená, že by tři nové volební strany nabídly také zbrusu nové kandidáty, naopak, jejich nabídka obsahuje velkou část jmen, které se v komunálních volbách objevila i před čtyřmi roky. Z 90 kandidátů pro letošní volby je jich nových ve všech volebních stranách 28. Zbylých 62 jich buď zčásti zůstalo věrných svým původním stranám a sdružením, nebo přešlo pod hlavičku jiného politického subjektu.

ŽENY VERSUS MUŽI26 : 64I při nižším celkovém počtu kandidátů pro komunální volby ve Stachách se poměr žen a mužů na všech kandidátkách v procentech prakticky nezměnil. Ženy si ovšem vylepšily pozici jako lídři stran. Před čtyřmi roky vedla žena jedinou kandidátku, letos jsou na prvním místě u dvou stran. Nejsilnější pozici mají letos ženy na kandidátce za ANO 2011, kde jich je 9.


Zcela logicky největší počet kandidátů 11, kteří se neobjevili na kandidátkách ve Stachách v roce 2010, má hnutí Ano 2011, které z minulých volebních stran přetáhlo čtyři své současné kandidáty. Nejstabilnější základnu si zachovalo sdružení nezávislých kandidátů Stašská rozvojová strana s 9 kandidáty, následovaná ještě KSČM a KDU-ČSL s 8 shodnými kandidáty.


Ze současných zastupitelů jich v komunálních volbách chce znovu uspět třináct z patnácti, a to včetně současného starosty a místostarosty i členů rady.
Pokud jde o věk kandidátů, ten se v průměru za všechny volební strany v letošních volbách snížil, a to o necelý jeden rok na průměrný věk 46,22 roku. Snížení průměrného věku tak jde jednoznačně na vrub nových kandidátů ve volebních stranách. A také především díky ženám na kandidátkách, které omládly ve srovnání s rokem 2010 v průměru o necelé čtyři roky, zatímco muži v průměru za všechny kandidáty zestárli o 0,4 roku.

Dnes přinášíme jména kandidátů za jednotlivé volební strany (v závorce je věk kandidátů ke dni podání žádosti o registraci) ve Stachách. Přehled stran je řazen abecedně.

ANO 2011:
Radka Bárová (38)
Zdeněk Švihel (34), Tomáš Andrle (42), Milan Svoboda (68), Michaela Malá (34), Ladislav Heidenreich (41), Hana Česánková (41), Růžena Kramlová (53), David Kratochvíl (24), Simona Andrlová (41), Martina Plášilová (20), Dagmar Macháčková (63), Kristýna Bárová (18), Eduard Kraml (55), Iva Limprechtová (34)

KDU-ČSL
Jiří Mařík (56)
Přemysl Louda (72), Jana Brabcová (40), Josef Koťara (64), Michaela Bouzková (50), Martin Slanec (22), Josef Švarc (59), Milada Frnochová (38), František Švarc (50), Lenka Švarcová (23), František Švarc (63), Tomáš Bouzek (19), František Müller (58), Karel Voldřich (27), František Švarc (69)

KSČM
Lucie Štěpánová (31)
Marie Klímová (67), Josef Bernard (69), Ilona Vintrová (49), Václav Karlík (18), Štefan Lindák (65), Dana Dohnalová (54), Václav Švarc (66), Veronika Ullmannová (42), Pavel Marek (63), František Lejsek (67), František Mráček (68), Václav Štěpán (34), Lubomil Voldřich (70), Jaroslav Šobr (46)

Naše Stachy
Bořivoj Klíma (47)
Michal Střeleček (41), Josef Trázník (46), Petra Voldřichová (33), Michal Kortus (32), Milan Kraml (40), Tomáš Svoboda (41), Josef Štěpánek (41), Radka Koutová (37), Josef Mach (60), Tomáš Voldřich (35), Petra Köhlerová (36), Adolf Žižka (54), Petr Lampa (35), Miroslav Mach (36)

PRO STACHOVSKO
Petr Lampa (51)
Zdeněk Kluibr (44), Miroslav Vlček (51), Václav Král (53), Zdeněk Strnad (39), Roman Panoš (40), Alena Kojanová (55), Petra Frühaufová (50), Hana Drholcová (50), Bohumil Rod (56), Václav Kraml (53), Václav Sláma (34), Jan Kortus (57), Karel Mašek (53), Jan Klíma (45)

STAŠSKÁ ROZVOJOVÁ STRANA
Luděk Sáska (45)
Ladislav Řezník (45), Pavel Vališ (32), Jiří Tomášek (44), Pavel Ptáček (48), Petr Horký (46), Josef Had (66), Marie Hanusová (57), František Žižka (51), Jiří Labašta (28), Jaroslav Vlášek (36), Josef Žižka (59), Ivana Bubíková (39), Richard Jirouš (44), Kamil Žižka (50).