Nicméně rozvržení mandátů nabízí hned několik variant. Pokusili jsme se za vás sestavit možné obsazení míst na radnici i v radě města. Pro začátek si shrňme výsledky komunálních voleb v Prachaticích.
ČSSD získala 6 mandátů, ODS 4, Pro Prachatice 4, KDU-ČSL 2, TOP09 2, KSČM 2 a Volba Pro město 1 mandát. Z výsledků plyne, že ani jedna z volebních stran nemůže v Prachaticích vládnout bez spolupráce, ať již otevřené, nebo zákulisní s jiným subjektem. Přestože větší mandáty od voličů získaly tři subjekty, bez podpory i těch menších se zkrátka nehnou.
Podle slov lídrů je tedy možná tato jasná spolupráce:
ČSSD + Pro Prachatice (10 mandátů)
ODS + Pro Prachatice (8 mandátů)
Je zřejmé, že ani jedno uskupení nedá dohromady většinu v zastupitelstvu a musí se poohlédnout po dalších partnerech. Pokračujme tedy v možných variantách. Podle toho, co je možné odhadnout a co krátce po volbách nevyloučil lídr ČSSD Jan Klimeš, možná by byla i povolební spolupráce s KSČM. Při modelu ČSSD + Pro Prachatice + KSČM by tak tato koalice měla k dispozici 12 mandátů a i když křehkou, přesto většinu v zastupitelstvu. Není ale jisté, zda by středový subjekt, za který lze považovat Pro Prachatice, byl ochoten akceptovat spolupráci s KSČM. Pak by se nabízela varianta ČSSD + Pro Prachatice + KDU-ČSL, která by rovněž zajistila 12 mandátů.
Existuje ale i varianta spojení tří nejsilnějších subjektů, tedy ČSSD + ODS + Pro Prachatice, což by ve výsledku znamenalo 14 mandátů a pohodlné vládnutí. Byť se toto spojení jeví jako nejméně pravděpodobné, nejvíce by odráželo vůli voličů a zajistilo by i rovnoměrnější rozvržení sil na radnici, v radě i v zastupitelstvu, pokud budeme uvažovat s tím, že na komunální úrovni by nemělo jít ani tak o politiku, jako o spokojenost občanů, na které by se museli nejsilnější hráči shodnout v programovém prohlášení.
Podívejme se nyní na spojence ODS. Občanští demokraté sice nemají pro vyjednávání vyloženě nejhorší pozici, nicméně ztráta pěti mandátů a ústup z pozic oproti uplynulým čtyřem rokům příliš manévrovacího prostoru neumožňuje a je jasné, že budou muset ze svých představ hodně slevovat. To ale jen v případě, že by se nerozhodli přestat usilovat o vedení města a stát se pro další čtyři roky jasnou opozicí. To v tuto chvíli očekávat nelze, takže si shrňme jejich možnosti, které vycházejí z nejpravděpodobnějšího spojení s Pro Prachatice. Nejsilnější mandát by získali jev v případě spojení všech subjektů vyjma ČSSD a KSČM:
ODS + Pro Prachatice + TOP09 + Volba pro město + KDU-ČSL (13 mandátů). Taková koalice by ale byla příliš křehká a vedla by ke složitým jednáním o sestavení jak rady, tak především obsazení míst na radnici.
Možná je i varianta, kdy by ODS šla do spolupráce s Pro Prachatice a vypustila by z jednání některou z menších stran. Pak by tato koalice mohla získat buď dvanáct mandátů v případě spojení s Volbou pro město a buď s KDU-ČSL, nebo s TOP09.
Důležité při vyjednávání budou i osobní ambice především lídrů subjektů, kteří se dostali do zastupitelstva z pohledu slibů voličům. Prioritní přitom ve všech variantách zleva doprava bude to, jak se nakonec vyprofiluje Pro Prachatice. To voličům mimo jiného slibovalo, že bude prosazovat pouze jednoho místostarostu. Na tom by se nesnáze dohodla zřejmě jen v případě spolupráce s ČSSD doplněné o KSČM, případně TOP09 nebo Volbu pro město. KDU-ČSL můžeme pro tuto chvíli vypustit, jelikož jednička na její kandidátce Růžena Štemberková se zatím jasně nevyjádřila, zda bude trvat na pozici místostarosty, nebo zda se vzdá mandátu a zůstane jako vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu na městském úřadě. Obojí současně totiž zákon neumožňuje.
Rozhodující by mohla být tedy také role méně zmiňovaných subjektů, a to TOP09 a Volby pro město. Neméně důležité bude i to, nakolik budou ochotni členové subjektů zvolených do zastupitelstva akceptovat rozhodnutí svých stranických sekretariátů, či zda osobní ambice převáží nad společným názorem. Dá se totiž předpokládat, že především volba starosty s ohledem na roztříštěnost mandátů bude tajná a rozhodovat by tak mohli všichni výhradně sami za sebe. Ve hře zůstává i možnost, že případné neshody při vyjednávání mohou vést až ke vzdání se mandátů některých již zvolených zastupitelů. Pak by se karty rozdávaly znovu a v takovém případě by mohl trumfy držet někdo zcela jiný.
A jak by tedy mohlo vypadat vedení Prachatic pro příští čtyři roky na základě výše zmíněných variant a výsledku komunálních voleb tak, jak by si přiděleným počtem hlasů přáli voliči?

Varianta č. 1: Nejsilnější koalice
ČSSD + ODS + Pro Prachatice získala dohromady 14 mandátů s celkovým počtem 49 385 hlasů. ČSSD by sice mohla usilovat o starostu a místostarostu, ale mohla by vyjít vstříc spojencům a přepustit jim posty obou místostarostů. Podle získaných hlasů by tak vedení radnice mohlo vypadat takto: starosta – Jan Klimeš, místostarostové Martin Malý a Robert Zeman. Sedmičlennou radu by pak ovládla ČSSD, když by vedle Jana Klimeše do ní usedli ještě Jana Krejsová, František Stráský a František Šíma. Za ODS by se mohl do rady města dostat také Jan Bauer a druhým zástupcem Pro Prachatice by v radě byla Andrea Tajanovská. Alespoň takový by byl logický a spravedlivý podíl na vládnutí podle výsledku voleb.

Varianta č. 2: Široká koalice
ODS + Pro Prachatice + TOP09 + KDU-ČSL + Volba pro město dá dohromady 13 mandátů s celkovým počtem 47 770 hlasů získaných od voličů. Podle počtu získaných hlasů a mandátů by nominace na posty na radnici byla jasná až na druhého místostarostu. Pro Prachatice ale deklarovalo, že chce jen jednoho, takže pak by výsledná podoba radnice mohla být takováto: starosta Martin Malý (ODS), místostarosta Robert Zeman (Pro Prachatice). Obsazení zbylých pěti míst v radě by pak vypadalo následovně: Jan Bauer (ODS), Andrea Tajanovská (Pro Prachatice), Zdenka Koptíková (TOP09), Růžena Štemberková (KDU-ČSL) a Milan Bolek (Volba pro město).

Varianta č. 3: Středová koalice
ODS + Pro Prachatice + TOP09 + KDU-ČSL dá dohromady 12 mandátů s celkovým počtem 41 638 hlasů získaných od voličů, kde by převažovaly středové, spíše pravicovější strany.
Pokud bude chtít toto uskupení přežít, bude nejspíš muset udělat nejvíce ústupků, a to hlavně v případě obsazení míst na radnici. Týkalo by se to především Pro Prachatice a KDU-ČSL, zatímco zbylé dvě strany by pak podle výsledku mohly nárokovat ústupek ve formě více křesel v radě města. Pokud by si KDU-ČSL prosadila druhého místostarostu, s čím by nejspíše ODS neměla problém a s ohledem na chuť po vládě v Prachaticích ze strany Pro Prachatice, by se jí to nejspíše podařilo, pak vy prachatická radnice mohly vypadat takto: starosta Martin Malý (ODS), místostarostové Robert Zeman (Pro Prachatice) a Růžena Štemberková (KDU-ČSL). Zbylá místa v radě města by si v důsledku toho mohli rozdělit: Jan Bauer a Ladislav Přívozník (ODS), Andrea Tajanovská (Pro Prachatice) a Zdenka Koptíková (TOP09).

Varianta č. 4: Okleštěná koalice
ODS + Pro Prachatice + TOP09 + Volba pro město dá dohromady 11 mandátů.
V tomto případě by obsazení radnice nejspíše zůstalo stejné, tedy: starosta Martin Malý (ODS), místostarosta Robert Zeman (Pro Prachatice). Měnil by se ale poměr sil v radě města, kde by si oproti předchozí variantě polepšila o jedno místo buď TOP09, nebo některá ze silnějších stran. Pak by rada vypadala následovně:
Martin Malý (ODS), Robert Zeman (Pro Prachatice), Jan Bauer (ODS), Andrea Tajanovská (Pro Prachatice), Zdenka Koptíková a Hana Mrázová (TOP09) a Milan Bolek (Volba pro město).

Varianta č. 5: Levicová koalice
ČSSD + Pro Prachatice + KSČM by při součtu 12 mandátů znamenalo jasné dělení sil v zastupitelstvu i vedení města. Pokud budeme brát v potaz prohlášení Pro Prachatice o jednom místostarostovi a nutnosti šetřit ze strany ČSSD, pak by vedení prachatické radnice mohlo patřit dvěma mužům, a to: starosta Jan Klimeš (ČSSD) a místostarosta Robert Zeman (Pro Prachatice), i když možné je i prohození obou lídrů ve funkcích. Židle v radě by si pak s ohledem na získané mandáty mohli členové této koalice rozdělit takto: Jana Krejsová, František Stráský a František Šíma (ČSSD), Andrea Tajanovská (Pro Prachatice) a Zdeněk Kollar (KSČM).
Možností, jak sestavit radu města a obsadit vedoucí posty na Prachatické radnici, je pochopitelně víc a existují i určité podvarianty výše uvedených. Například spojenectví s KDU–ČSL a případná účast jejího lídra Růženy Štemberkové bude záviset především na tom, zda strany, s nimiž by KDU–ČSL do případné koalice šla, budou ochotny akceptovat Růženu Štemberkovou jako možnou místostarostku. V opačném případě by se z lídra KDU–ČSL stala řadová zastupitelka a Růžena Štemberková by musela řešit, jestli tuto pozici přijme a tím pádem opustí prachatický městský úřad kvůli střetu zájmů a neslučitelnosti obou funkcí, nebo přepustí svůj mandát v zastupitelstvu a zůstane dál v pozici vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu.
Výsledná podoba zejména rady města bude také záviset na tom, zda menší strany mají ambice získat podíl na rozhodování v užším vedení města, nebo prostě jen podpoří silnější hráče a spokojí se s funkcemi ve výborech a řadovými posty zastupitelů.
Ať už výsledek bude jakýkoli, vedle tohoto článku můžete hlasovat, jaká varianta z těch, které zkusil navrhnout Deník, by právě vám vyhovovala nejvíce, nebo nám napsat svou vlastní představu.