Tyto volby se uskuteční v pátek 24. května a sobotu 25. května. V pátek začíná hlasování ve 14 hodin a končí ve 22 hodin, v sobotu začíná hlasování v 8 hodin a končí ve 14 hodin. Právo volit má každý občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volí se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva ve stálých volebních okrscích. Ve městě Prachatice je stanoveno 9 volebních okrsků, ve kterých zajišťují hlasování příslušné okrskové komise.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti pro hlasování prokáže občan svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem. Hlasovací lístky budou společně s informací o způsobu hlasování a soupisem jednotlivých ulic, které do okrsku spadají, doručovány do označených domovních schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do 21 května 2019 a k dispozici budou rovněž ve volebních místnostech. V době konání voleb bude na městském úřadu stálá služba. Rovněž bude možné požádat o zhotovení nového občanského průkazu v případě, že volič nemá platný osobní doklad. Občanský průkaz vyhotovený ve dnech voleb má platnost pouze jeden měsíc. Správní poplatek za vyhotovení tohoto osobního dokladu se nehradí. K žádosti je nutno doložit dvě fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana.

Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí

Adresy jednotlivých volebních okrsků ve městě jsou následující
č. I Střední pedagogická škola, Husova 75
č. II Gymnázium, Zlatá Stezka 137
č. III Dům s pečovatelskou službou, SNP 559
č. IV Gymnázium, Zlatá Stezka 137
č. V Mateřská škola, Česká 674
č. VI Základní škola, Národní 1018
č. VII Základní škola, Národní 1018
č. VIII Základní škola, Vodňanská 287
č. IX Stavební bytové družstvo, Pod Hradbami 55