Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Prachaticích připomíná, že právo volit má každý občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volí se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva ve stálých volebních okrscích. "Ve městě Prachatice je stanoveno devět volebních okrsků, ve kterých zajišťují hlasování příslušné okrskové komise," uvedl.

Volební okrsky jsou na těchto adresách:  

č. I Střední pedagogická škola, Husova 75

č. II       Gymnázium, Zlatá  Stezka 137

č. III       Dům s pečovatelskou službou, SNP 559

č. IV       Gymnázium, Zlatá Stezka 137

č. V Mateřská škola, Česká 674

č. VI      Základní škola, Národní 1018

č. VII     Základní škola, Národní 1018

č. VIII    Základní škola, Vodňanská 287

č. IX      Stavební bytové družstvo, Pod Hradbami 55   

Po příchodu do volební místnosti pro hlasování prokáže občan svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem. Hlasovací lístky měly být společně s informací o způsobu hlasování a soupisem jednotlivých ulic, které do okrsku spadají, doručovány do označených domovních schránek do 29. září 2020. V případě, že v tomto termínu občané hlasovací lístky do své schránky neobdrželi, budou k dispozici v příslušném volebním okrsku.

"V době konání voleb bude na městském úřadu stálá služba pro řešení případných nedostatků. Zároveň bude možné požádat o zhotovení nového občanského průkazu v případě, že volič nemá platný osobní doklad," upřesnil Zdeněk Filip a dodal, že vydání nového průkazu nic nestojí a má platnost pouze jeden měsíc. Případní žadatelé ale musejí doložit dvě fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele.