Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?

Nedomnívám se, že je ve městě zásadní problém, který by si žádal okamžitý zásah zastupitelstva. Problém vidím zatím v poměrně vyšší ceně za tepelnou energii. Na tomto úseku se stále pracuje a postupně by mohlo dojít k úsporám. Myslím si, že bude třeba provést poměrně rozsáhlý průzkum ceny nájemného. Nalze se chovat unáhleně. S ohledem na probíhající rekonstrukce bytového fondu určit, zda je zbytečně vysoké a následně pak učinit další opatření. Další problém je v nedostatku pracovních míst, ale bohužel na to nemá zastupitelstvo vliv.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?

Město Prachatice by si jistě zasloužilo důstojnější prostory pro městskou knihovnu. Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice by byla vítanou investicí. Nemyslím si ale, že by bylo město schopno tuto investici vykrýt z vlastních prostředků. Pokud bude možnost čerpat finance na multifunkční centrum a knihovnu z dotačních fondů, rozhodně jsem pro rekonstrukci.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?

Byl bych rád, kdyby se podařilo zachovat letní kino. Bude samozřejmě nutná rozsáhlá rekonstrukce, navrhnout tyto prostory letního kina tak, aby zde mohla probíhat i jiná vystoupení kulturního i jiného charakteru se slušným zázemím jak pro účinkující, tak i pro diváky.

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?

Tento složitý problém se již řeší poměrně delší dobu. Najít vhodnou lokalitu je otázkou pro budoucí zastupitele. Investičně náročná by byla úprava stávající střelnice. Jako případná další lokalita by mohla být využita místa např. za průmyslovou zónou, popřípadě vedle skládky komunálního odpadu na Libínském Sedle. Zatím mne nic lepšího nenapadá.

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?

Na tento dotaz jsem částečně odpověděl ve třetí otázce. Jak přilákat turisty na delší dobu a hojnějším počtu je složitá otázka. Věřím tomu, že občané Prachatic mají nápady jak dění ve městě oživit. Zastupitelé jistě uvítají tyto náměty a návrhy. Jistě by pomohlo, pokud by se podařilo, zapsat Prachatice do seznamu UNESCO.