Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?

Město Prachatice (tedy všichni občané města), nemá, myslím, žádný problém, který by vyžadoval nějakou revoluci, nebo neodkladné řešení. Problémy však cítí určité skupiny obyvatel. Někomu se nelíbí výše nájmů v obecních bytech, jiný by chtěl více podpory sportu či kultuře, další zase něco jiného. Mnoho věcí, které občané požadují na obci, mohou řešit sami a nečekat na pokyn shůry. Obec má hlavně vytvářet prostor, ve kterém se občané mohou sami snažit o své štěstí, aniž by jim někdo házel klacky pod nohy, či někoho zvýhodňoval na úkor druhých.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?

Nutné to není, ve smyslu, že by na tom byl někdo existenčně závislý.
Na druhou stranu, stát občanům bere nemalé peníze ve formě daní a obec je místo, kde mohou občané tyto peníze v nějaké podobě dostat zpátky. Protože obec nemůže státem uloupené peníze poukázat občanům zpět na jejich bankovní účty, jednou z forem vratky je poskytovat služby, které může každý občan využít a které je nevýhodné provozovat formou podnikání. Knihovna je, myslím, jednou těchto služeb. Proto bych nebyl proti návrhu postavit v Prachaticích novou knihovnu.
Financovat takovou stavbu znamená držet městský rozpočet na uzdě, cíleně vytvářet finanční rezervy a využít dotace, jakožto další formu vratky odvedených daní.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?

Pokud má letní kino v Prachaticích existovat, je nutné využívat ho i jinak, než jen na promítání filmů. Proto, bude-li se jednat o rekonstrukci letního kina, byl bych pro vybudování pódia s mobilním zastřešením, které umožní pořádání koncertů, divadelních představení a dalších akcí.

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?

Nestěhoval bych ji. Střelnice byla na místě dříve než výstavba a všichni věděli, že staví, nebo hodlají stavět vedle střelnice, ze které je slyšet střelba. Stejně jako při osidlování nových krajů, je i zde potřeba dodržet právo prvního příchozího. Je možné se domluvit s majitelem střelnice na stavebních úpravách, které minimalizují hluk v okolí. Všichni, kteří to vyžadují, by se pak měli na těchto nákladech podílet. Nikdo dnes nezaručí, že střelnice v nové lokalitě by zítra neměla stejné problémy, kvůli dalším neustále se měnícím nesmyslným zákonům.

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?
Prachatice jsou poměrně luxusně vybaveny kulturními zařízeními a sportovišti. Další jsou ve výstavbě, nebo se o nich uvažuje. Nevěřím však, že samotná technická vybavenost dokáže uspokojit občany města či turisty lačné po kultuře a sportu. Za vším musí být konkrétní lidé, připravující programy a neustále přemýšlející o tom, co lidem nabídnout. Město má dvě servisní organizace, které mají na starosti sport a kulturu. Proč by to tedy měli vymýšlet zastupitelé, či úředníci na městě? Je třeba konečně dát těmto organizacím důvěru, velkou míru samostatnosti a mít v jejich vedení schopné lidi, po kterých bude město požadovat výsledky a zodpovědnost.