Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?

Okamžitou a zásadní změnu Prachatice nepotřebují. Za uplynulá volební období ušly pořádný kus cesty. Mnoho investičních akcí považuji za povedené. Máme krásné náměstí, pěkné fasády na mnohých domech. Máme skvěle vyřešena bývalá kasárna. Máme nádherná sportoviště, zateplené domy, obsazenou průmyslovou zónu, čisté, udržované a bezpečné město. Ale je mnoho věcí, které je potřeba dokončit, dopracovat a zlepšit. Například využít potenciál našeho historického města pro rozvoj turistiky. Zlepšit dopravní obslužnost města, počínaje těšovickou křižovatkou a konče parkováním ve městě. Musíme zamezit odchodu mladé generace z města a také se postarat o seniory.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?

TOP 09 bude podporovat výstavbu multifunkčního domu, ale budeme prosazovat jen takový, který bude efektivní a hospodárný. Na financování této jistě náročné stavby bude nutné využít dotačních titulů.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?

Výhledově nepočítáme s obnovením letního kina. Máme představu propojit revitalizovaný Štěpánčin park s areálem bývalého letního kina a cílem je vznik stálé zastřešené tržnice.


Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?

Mně se střelnice ve městě nikdy nelíbila, nelíbí a líbit nebude. Na druhé straně se jedná o soukromý subjekt, který zde byl primárně a výstavba kolem je až sekundární. Pokud by se měla střelnice stěhovat jinam, tak je to věc jednání a vzájemné dohody. Já osobně bych preferoval lokalitu bývalé vojenské střelnice v Kahově.


Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?
Asi to neví nikdo, přestože o tom všichni mluví a dlouhá léta to je ve volebním programu celé řady politických stran. TOP 09 vidí prostor ve využívání potenciálu našeho historického města a významných prachatických rodáků. Chceme využít možnosti hory Libín pro turistiku a cyklistiku, chceme zřídit vhodné místo pro kempování a stání obytných aut. Budeme usilovat o vznik vysoké školy ve městě a chceme podporovat celoživotní vzdělávání všech vrstev obyvatelstva. Budeme podporovat rozvoj Lázní sv.Markéty.