Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?
Mezi největší problémy našeho města patří výše najemného -v dalším období je potřeba snížit nájemné a zvýšit tak obsazenost v našich prázdných bytech.
Dalším problémem je výše vodného a stočného, dále nízká aktivita v získávání dotací z dotačních programů pro aktivní rozvoj našeho města a tím i úspora vlastních finančních prostředků Města Prachatice, které by se daly využít lépe.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?
Určitě MK nemusí být v prostorách hasičské zbrojnice…je celá řada objektů v centru města s vyhovujícím a praktickým zázemím, jako je budova Komerční banky, budova ZŠ Sova či další jiné, které stojí za ověření formou studie proveditelnosti. Každá úspora finančních prostředků je dobrá a v budoucnu i nutná. Ohledně fianncování je potřeba určitě využít projektové a grantové politiky státu, EU či dalších možností.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?
jedná se o nádherný areál centrálně položený ve městě. Doporučujeme získat projektové fin. prostředky na vybudování infrastruktury a mobilního zastřešení podia pro různé letní performance různých žánrů. Např. srpnové teplé večery, které vymizely z kulturního kalendáře města Prachatice a přitom byly tak hojně navštěvované… konání festivalů, provoz kina během léta, hudební produkce atd.

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč?Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?
Toto téma si zasluhuje větší diskuzi mezi všemi zastupiteli. Určitě by si dle našeho názoru zasluhovala lepší ověření varianty Kahov -bývalé střelnice a dále na Libínském Sedle a případné jiné možnosti.
Jednou z variant na ověření a prověření je samozřejmě zainvestování i té stávající a případně i další možnosti. Ale tyto varianty je potřeba vyhodnotit, jejich plusy a mínusy vč. finančních a režijních nákladů a předložit je jako možnou variantu zastupitelům města…

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?
Určitě víme a troufnu si říci, že i umíme. Chtěli bychom znovuobnovit zpřetrhané kontakty s partnerskými městy, aktivně se věnovat publikační a ediční činnosti, která je v posledních 4 letech velmi tristní, získávat fin. prostředky na další aktivity a zajímavé projekty, znovuzprovoznit rozhlednu Libín a doplnit případně dalšími atraktivitami jako jsou tzv. "troty" kola. Aktivně dohlížet na sít turistických , cykloturtickýchi i nordic walking stezek… a mnoho dalšího.
Vyhodnocovat i návštěvnosti akcí a opustit finančně nákladné akce typu „rock" s návštěvností do 20 lidí, posoudit rentabilitu konání festivalu Mezibrány a finanční prostředky věnovat více i na akce jiných žánrů, dříve tak dobře navštěvovaných.
Uvolnit veřejné prostory našim neziskovým spolkům k jejich lepšímu využití a zároveň tak podporovat jejich účast na chodu města i kulturních a společenských akcích.