Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?

Myslím, že nemáme nic tak urgentního, abychom na úkolech nemohli pracovat běžným způsobem – připravit je a projednat v orgánech města.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?

Určitě je to úkol, který jsme započali studií, nyní se dopracovává projektová dokumentace. Tedy odpověď zní – ano, je to dobře, takto na tom již delší dobu pracujeme… Financování? Ideálně s co nejvyšším podílem externího financování prostřednictvím dotačních prostředků.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?

Řešení je odvislé od dvou základních faktorů. Od finančních prostředků, které bychom uvolnili – myslím statisíce, možná miliony korun na nákup digitální promítačky a související techniky a další potřebné práce, aby kino mohlo opravdu v létě promítat filmy, co aktuálně jdou v kině a lidé je chtějí vidět. Druhý je priorita – uvědomit si, že to bude drahé řešení, ale které natolik chceme, že tuto nabídku pro občany znovu vytvoříme. Jiné využití – jasný názor nemám, nevylučuji jej, ale v tento moment a za současné znalosti problematiky bych se spíše klonil k obnovení promítaní, pokud bychom opravdu konsensuálně našli zbytné prostředky na znovuotevření moderního letního kina.

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?

V této věci proběhlo od roku 2011 několik desítek jednání, usnesení, odborného posuzování, veřejná setkání… Nejméně špatná nalezená lokalalita bylo přemístění do polí za Ostrovem. Ta však bohužel nebyla dále rozpracovaná. V návrhu územního plánu máme nyní tedy pouze jednu plochu – v lese u Feferovských rybníčků. Varianta možnosti upravit stávající stav byla v rámci celého procesu posuzování a hledání míst k přemístění zvážena a vyhodnocena jako nevyhovující i samotným střeleckým klubem. Hlavní zájem na přemístění nemá střelecký klub – má střelnici řádně zkolaudovanou, ale prostřednictvím volené samosprávy obyvatelé města Prachatice, protože bez přemístění nebo dramatického snížení využívání střelnice po platnosti nového územního plánu nebude možné na většině území města stavět stavby pro bydlení. A to byl hlavní důvod proč jsem se usilovně snažil spolu se střelci a zainteresvanými pracovníky městského úřadu skoro tři roky hledat řešení…

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?

Možností je mnoho a určitě nejsou závislé na vůli i přání jednoho člověka, ale vím, že musíme využívat všech možností pozitivě zviditelnit město a kousek po kousku je přibližovat turistům s nabídkou, která je osloví. Bez této mravenčí práce všech lidí i zainteresovaných firem, chuti opravdu spolupracovat a hledat důvody, proč si vyjít vsříc, nebudeme příliš úspěšní.