Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?

Pokud otázka zní, co je třeba řešit hned po volbách tak určitě např. projednání a schválení Strategického plánu rozvoje města na roky 2015-2019. Tento dokument nastavuje základní vizi kam by v těchto letech Prachatice měly směřovat. Tento dokument je důležitý také z hlediska plánování finančních toků a přípravy projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU. Z hlediska dalšího rozvoje je tento plán podstatný, z toho dokumentu by měly vycházet dílčí kroky jak vedení města, tak úřadu jako takového. Je to vlastně takový manuál, co by se v Prachaticích mělo v příštích čtyřech letech udělat. Se Strategickým plánem rozvoje rozvoje města také souvisí naše další priorita, kterou je řešení otázky urbanizace a územního rozvoje města, tak, aby byla jasná a pro všechny srozumitelná a stejná pravidla a už nedocházelo např. k tomu, že někde nejsou odpovídající místní komunikace apod. Uzemní rozvoj a urbanizace jsou důležité téma, které je potřeba diskutovat nejen s veřejností, ale také s odborníky, protože to, co zde vybudujeme, tu bude stát stovky let a hodnotit to budou generace po nás, naše děti, naše vnoučata.
Dále chceme nastavit srozumitelný a jasný koncept komunikace mezi radnicí a obyvateli města i místními firmami a podnikateli. A zavést pevný kalendář jednání zastupitelstva. Společně s tím také zveřejňovat podklady pro toto jednání, aby každý měl možnost, se předem seznámit s tím, o čem bude na zastupitelstvu jednáno, neboť pouze program jednání nestačí.
Další prioritou je řešení bytové otázky. Chceme se zaměřit na městskou správu domů a bytů a vybudovat z ní moderní společnost fungující na zákaznickém principu, neboť bychom si měli vážit slušných a poctivých nájemníků.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?

Ano podporujeme výstavbu nového Multifunkčního centra. Městská knihovna si opravdu zaslouží podstatně lepší prostory. Vzhledem ke skutečnosti, že právě začíná nové programové období v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU, tak budeme podporovat financování právě touto cestou.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?

Prostor letního kina je třeba začít znovu využívat. Otevřeme veřejnou diskusi týkající se využití areálu letního kina a zasadíme se o vyhlášení urbanistické soutěže na řešení této lokality, která v sobě skrývá velký potenciál z hlediska možného využití při kulturních akcích či událostech jako jsou např. Slavnosti Zlaté stezky,

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?

Ano stávající střelnici bude nutné přestěhovat, neboť je umístěna nejen v budoucím rezidenčním pásmu, ale zejména díky současné legislativě a hygienickým normám může bránit dalšímu stavebnímu rozvoji Prachatic. úprava stávající střelnice se z hlediska nákladů jeví jako nerealizovatelná. Zásadně ale nesouhlasíme s jejím umístěním do lokality k Feferským rybníčkům.
Pro umístění střelnice bude nutné urychleně hledat jinou lokalitu. A kde? Myslíme si, že možnosti existují a to zejména s ohledem na skutečnost, že čím výše je střelnice umístěna, tím méně hlukem zasáhne níže položené oblasti. Celý svůj život žiji v blízkosti stávající střelnice a střelbu prakticky vůbec neslyším. Důvod byl již výše uveden, náš dům je položen o kousek níže než je střelnice, a tak jsem přesvědčena, že je možné v okolí Prachatic nalézt dostatečně "vysoko" položenou lokalitu, která by vyhovovala jak členům střeleckého klubu a zároveň by "neobtěžovala" hlukem. V případě, že by se toto radnici podařilo, tak by bylo možné také znovu obnovit věhlas prachatického střeleckého klubu, což by mělo určitě pozitivní dopad na prezentaci našeho města.

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?
Chtěli bychom se zapojit do projektu "Šumavská karta". Chceme využít okolní krajiny Prachatic a iniciovat vybudování singltrek stezek. Singltrek stezky nevnímáme pouze v jejich doslovném smyslu úzkých terénních stezek pro cyklistiku, ale v širším kontextu stezek, které poskytují radost z pobytu v přírodě všem. Stezky spojují místa, zpřístupňují krajinu a poskytují zážitky. Opravdu dobré stezky musí být vytvořeny v souladu s krajinou i přírodou a být pečlivě metr po metru zasazeny do terénu a přinášet nové hodnoty do území. Chceme nabídnout atraktivní příležitost pro pobyt v přírodě, jak obyvatelům města, tak turistům a dalším návštěvníkům. Tankovka má zůstat přirozenou spojnicí mezi lesem a městem, místem pro odpočinek a relaxaci. Nepodporujeme vybudování veřejného osvětlení v těchto místech, nejenže by to bylo z nákladné a z hlediska dalšího provozu neekonomické, ale hlavně zastáváme názor, že veřejné osvětlení se má budovat ve městě, nikoliv v lese. Chceme v Prachaticích vybudovat nové workoutové hřiště, což je venkovní posilovna pro mladé. Chceme zatraktivnit Slavnosti Zlaté solné stezky a také se zaměřit na lepší prezentaci města a spolupráci s dalšími městy v regionu.