Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?
Rádi bychom dokončili a schválili nový Územní plán, aby se naše město mohlo nadále rozvíjet, a to jak v nabídce nových stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků, tak pro rozšíření průmyslové zóny, kdy příchodem dalších investorů a firem by se mohla rozšířit nabídka pracovních míst pro naše občany.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?
Multifunkční centrum a knihovna je projektem, po kterém se dlouhá léta volá. Myslím, že by byl pro naše město přínosem a to nejen pro knihovnu, ale i některé naše spolky, které by zde mohly najít zázemí pro svou činnost. Pro financování takového nákladného projektu bude více než potřebné zajistit finanční prostředky z externích zdrojů, například fondů Evropské unie.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?
Znovuotevření letního kina je jednou z našich priorit. Málo měst se může dnes pochlubit takovým místem. Chtěli bychom jej kompletně zrekonstruovat a udělat z tohoto místa multifunkční prostor nejen pro potřeby kina, ale i zázemí pro další kulturu, jako jsou koncerty apod. Mělo by vzniknout nové kryté podium, nové toalety, místo pro menší kiosek s občerstvením a samozřejmě kompletní rekonstrukce celého prostoru, sedadel apod.

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?
Vycházíme z toho, že současná střelnice svým hlukem omezuje možnost další výstavby ve velké části města, především plánované budoucí zástavby tzv. ZTV Cvrčkov. Možností jak řešit tento problém moc není. Jedním je zastřešení střelnice, které je mnohem nákladnější než její přestěhování. Pokud budeme uvažovat o přestěhování, pak je otázka kam. Naprosto nevhodné je přesouvat tento problém do jiné části města, jako je třeba navržené místo v blízkosti Lázní sv. Markéty, tam to být prostě nemůže. Vidím tento problém, jako jednu z priorit budoucího zastupitelstva.

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?
Již jsme přišli s návrhem zápisu našeho města a Solné zlaté Stezky na seznam světového dědictví UNESCO, čímž by se atraktivita našeho města výrazně zvýšila. Dalším bodem našeho programu v této oblasti je větší využití unikátní hory Libín nad městem, podporou vzniku střediska zimních sportů se sjezdovými tratěmi a lanovkou na vrchol, která by byla lákadlem i v letním období. Ale ani projekt návratu k lázeňství v našem městě bych ještě nezatracoval. Dále pak v rozvíjení kulturních, sportovních a společenských akcí, které jsou v našem městě již etablované.