Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?

Nové zastupitelstvo by mělo změnit koncepci bytové politiky tj. snížit nájemné v obecních bytech,přehodnotit pravidla pro přidělování obecních bytů, zřídit komisi výstavby a územního plánování, zveřejňovat všechny smlouvy uzavřené městem, připravit další etapu investiční strategie tepelného hospodářství s cílem dalšího snižování tepla, stanovit jasnou a reálnou koncepci strategického rozvoje města.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?

Jsme pro realizaci tohoto projektu. Multifunkční centrum a knihovna by měly mít parametry 21. století s možností nejen klasická knihovny, ale i celodenního využití (vzdělávací projekty pro školy, konference, besedy atd.). Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou asi 80 mil. Kč. Stavba by mohla být bez větších problémů financována z fondů EU(85%), ministerstva kultury(5%) a zbývajících 10% (8 mil. Kč) z rozpočtu města. Může to být i méně, záleží na ceně, kterou určí veřejná soutěž.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?

Především jeho celkovou rekonstrukcí tj.instalací moderních promítacích technologií a vybudováním odpovídajícího zázemí.Letní kino nelze využívat jen k filmové projekci, mělo by sloužit i jako významné místo kulturních aktivit města(Slavnosti Zlaté solné stezky,podzimní slavnosti,koncerty,vystoupení místních kulturních souborů apod.) Obnovou letního kina zatraktivníme Prachatice pro turisty i zájemce o tento druh kultury z širšího okolí.

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?
Důvodů pro přemístění střelnice je několik. Především výstavba nových rodinných domů v rámci předpokládaného ZTV Cvrčkov, dále i stížnosti na hluk od obyvatel žijících v okolí střelnice a z toho vyplývá i další důvod střelnice by neměla být umístěna v zástavbě. Úprava stávající střelnice hlavně z hlediska splnění protihlukových norem je nereálná (zastřešení by stálo asi 9 mil.Kč). Nutné je hledat lokalitu mimo Prachatice, která bude přijatelné pro všechny zainteresované a bude splňovat protihlukové limity.

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?

Nejde pouze o kulturní aktivity, ale i o sportovní vyžití ve městě a jeho okolí, které může přilákat turisty. Např. sjezdovka na Libínské Sedlo, singltrek pěšina pro cyklisty v lokalitě nad tankovkou a vybudování in-line dráhy na tankovce. Město musí řešit i neúnosnou situaci na vrcholu Libína, chátrající horská chata a rozbité lavičky pod rozhlednou jsou ostudou Prachatic. K vylepšení kulturní nabídky může přispět i zrekonstruované letní kino a zřizování nových naučných stezek ve spolupráci s obcemi mikroregionu Prachaticka (např.předválečná opevnění), poptávku po zážitkových prohlídkách i přírodní muzeum Zlaté stezky pod širým nebem. V dlouhodobém horizontu pak zapsání Prachatic a Zlaté stezky jako kulturní památky UNESCO.