Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?
Velkým problémem posledních let byla nejednota a rozhádanost prachatické radnice. Máme velmi drahé teplo z centrálního zásobování. Město je ze všech stran špatně dopravně dostupné a schází nám větší nabídka kvalifikovaných a odborných míst, což je problém většiny menších měst.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?
Ano, Prachatice si novou moderní knihovnu zaslouží, a proto má prachatická ODS její zřízení v programu.
S myšlenkou rekonstruovat hasičskou zbrojnici jsem přišel už před několika lety. Byla to logická reakce na spor o budovu Muzea loutky a cirkusu. Přestavět "hasičárnu" je dobrá varianta, ale bude to velmi nákladné a město si proto bude muset na stavbu vybojovat na dotaci.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?
Nové vedení se musí po diskusi s občany konečně rozhodnout, zda letní kino chceme a zda je o něj zájem. Pokud ano, musíme ho zmodernizovat. Pokud ne, nabízí se možnost např. propojení s areálem Štěpánčina parku a rozšíření o oddychovou zónu s letní scénou.

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?
Vždy jsem byl spíše zastáncem modernizace stávající střelnice, která by měla i turistický potenciál. Příležitost ucházet se o dotační prostředky byla veliká, minulé vedení města ji ale bohužel nevyužilo. Hledat alternativní lokalitu je možné, ale velmi složité. Objevovat nové lokality bez znalosti stanoviska občanů mi přišlo v poslední době hodně nešťastné.

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?
Potřebujeme novou moderní formu propagace města a cestovního ruchu. Chceme využít potenciál vrcholu Libín (lanová dráha, zimní areál), navrhujeme zapsání Solné Zlaté stezky na seznam UNESCO, prozkoumání prachatického podzemí, pořádání Vánočních trhů a zřízení stálé letní scény. Potřebujeme nové atrakce v krytém bazénu i na Huláku, kryté tenisové kurty a nové cyklotrasy včetně případného využití bývalé tankovky.