Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?
Nechceme úplně nadřazovat nějaký problém nad ostatní, určitě jsou zde věci, které si vyžadují téměř okamžitou pozornost. Důležité bude, aby dokázaly jednotlivé strany najít společnou řeč. Prachatice netrpí tím, že by zde nebyly inovativní nápady a kreativní myšlenky, trpíme tím, že jednotlivé strany nadřazují osobní prospěch a ambice nad příjímání koncepčních řešení prostřednictvím kompromisů. To je například problém, který zde vidíme. Když budu dále vycházet z našeho programu, je určitě naprosto nezbytné zahájit přípravu projektů pro obnovení čerpání dotací z evropských i národních fondů. Určitě bude také brzkým úkolem schválení nového územního plánu, zde je nutné konzultovat postup schvalování s odborníky, aby byla jasně vymezena tvář města a zároveň se Prachatice rozvíjely v rámci celkové urbanistické koncepce. Nakonec také zmíním Slavnosti solné Zlaté stezky, které rozhodně za poslední roky upadly do šedého standardu a my bychom se rádi podíleli na obnově věhlasu těchto tradičních městských oslav.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?
Jednoznačně ano. Čtení je velikým přínosem pro rozvoj mladých lidí a proto je třeba podobné projekty podporovat. Viděli jsme některé inspirující návrhy v soutěži o novou podobu a možnosti nových prostor se s těmi stávajícími nedají srovnávat. Dům v Husově ulici je pro potřeby knihovny nevyhovující - problém s parkováním, chybí bezbariérový přístup, celkově i kapacitní problémy pro pořízení dalších knih či pro samotné návštěvníky. Nová budova může vyřešit nejen tyto problémy, ale může se stát zároveň studovnou, prostorem pro pořádání různých workshopů a seminářů, vůbec důstojným kulturním centrem, které zase posune prachatický kulturní život o krok dále. Financovat takový projekt by se mohlo právě skrze výše zmíněné dotační tituly, ať už v rámci Evropské unie či z krajských nebo státních grantů.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?
Touto otázkou se zabýváme i v našem volebním programu. Areál bývalého letního kina by bylo samozřejmě dobré využít. Nemyslíme si ale, že v dnešní digitální době má smysl investovat do letního kina, které je závislé na počasí. Tyto prostory ale mají svým tvarem i polohou velký potenciál a chceme obnovit jejich občanskou funkci. Místo by tak mohlo získat podobu amfiteátru jako alternativy k pořádání kulturních akcí v Parkánu. Mělo by zde rovněž dojít k propojení s revitalizovaným Štěpánčiným parkem, tedy včetně možnosti volného přístupu veřejnosti.

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?
Jestli střelnici stěhovat nebo ne se musí odvíjet z nového územního plánu. Jestliže má dojít k propojení současné výstavby rodinných domů na začátku "tankovky" s lokalitou Cvrčkova, je nesmyslné uprostřed této zástavby udržovat střelnici, a to bez ohledu na hlukové normy nebo její případné zmenšení. Nutno podotknout, že pro rozvoj města je určitě přínosnější rozšiřovat rodinné domy v této lokalitě, než v navrhovaném prostoru nad přehradou, za faktickým horizontem. Pokud jde o samotné přestěhování, vnímáme samozřejmě, že střelnice nebude jako nechtěné dítě vítána nikde. Přitom k tomu není důvod, víme, jak funguje soukromá střelnice v Hracholuskách, kde technologické řešení použité při přestavbě kravína (není tedy případně ani nutné stavět novou střelnici na zelené louce) dovoluje splnit hlukové limity i pro střelbu z brokovnice v noci, a to přitom v těsné blízkosti návsi této obce. Toto je nutné občanům vysvětlit, aby další diskuze ohledně lokality mohly probíhat na základě racionálních argumentů. Je však zřejmé, že takovou investici město ani střelecký klub nemůže hradit z vlastních prostředků.

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?
Problematice kultury, cestovního ruchu či sportovního vyžití se věnujeme detailně v našem programu, který je možné si přečíst na našich webových stránkách www.restartpt.cz, tam uvádíme konkrétní postupy a řešení, které chceme aplikovat. Ve stručnosti navazuji na svou první odpověď, kdy je nezbytné zapracovat na podobě Slavností solné Zlaté stezky, současně však rozvíjet i menší akce, kterými jsou například pálení čarodějnic, farmářské či adventní trhy nebo třeba Mikuláš. Chceme dále podpořit úsilí při pořádání koncertů a divadelních představení, je smutné, že komerční zařízení ve Vimperku má často zajímavější program než naše město. Cestovní ruch a s ním související turistické vyžití je velmi blízko spjaté se samotnou propagací města, kterou je třeba zlepšit, je propojeno s již zmíněným sportovním a kulturním vyžitím a v neposlední řadě se na něm podílí vztahy s partnerskými městy, které byly v minulosti přerušeny a na kterých je třeba opětovně zapracovat= Určitě je to běh na delší trať, nicméně se domníváme, že i drobnými krůčky se dá postupně dojít do cíle.