„Vypracování tohoto plánu nám ukládá zákon a stručně řečeno obsahuje seznam veškerého vodohospodářského majetku, jeho stáří a stav, i částku potřebnou k zajištění jeho obnovy,“ vysvětlil smysl studie volarský místostarosta Robert Pročka.


Z předložených čísel vyplývá, že součet vodohospodářského majetku je více než 290 milionů korun a z toho se pak odráží i zákonem stanovená výše roční investice.


„Podle tohoto zákona bychom měli dát každoročně na tyto účely téměř čtyři a půl milionu korun. Zákon to sice nařizuje, nicméně již neřeší, kde obce tyto peníze vezmou,“ pokračoval místostarosta Pročka.


Jak dále uvedl, tak cílovým stavem by totiž mělo být samofinancování vodovodního a kanalizačního řadu, a to z pohledu provozu i oprav.
Vzhledem k tomu, že v současné době se celková cena za vodné i stočné pohybuje ve Volarech kolem čtyřiačtyřiceti korun a město tak během roku vybere přibližně třetinu zákonem požadované sumy, nebude to vůbec cesta jednoduchá.

„V konečné fázi jsme k formě samofinancování nepřistoupili. Do sítě budeme tedy dávat vybranou částku, která, jak bylo řečeno, činí přibližně jeden a půl milionu korun a zbytek budeme zajišťovat jak z grantů a příspěvků, tak v případě potřeby i z rozpočtu města,“ nastínil další postup volarský místostarosta.


Cena vodného a stočného ve Volarech patří oproti podobně velkým městům v regionu k těm nejlacinějším, když jinde se pohybuje nad úrovní šedesáti korun.

Jaroslav Pulkrábek