„S kolegy napříč politickým spektrem jsme našli názorovou shodu na budoucí způsob vedení města,“ vysvětlil Vít Pavlík.

JASNÁ SHODA
Zároveň se zástupci všech pěti subjektů dohodli na základních cílech. „Chceme dotáhnout do konce všechny naplánované investiční akce, dokončit územní plán města, zřídit městskou policii a důležitá pro nás je otevřenost městského úřadu vůči lidem,“ doplnil budoucí starosta. Toho by koalice měla zvolit někdy v době od 31. října do 5. listopadu.

Odstupující starostka Martina Pospíšilová, že nemá v plánu ustavující jednání zastupitelů oddalovat a svolá ho na nejbližší vyhovující termín. „Věřím, že do vedení města usednou lidi, kteří mají zkušenosti a budou pokračovat v rozjeté práci. K tomu jim předáváme jim 93 milionů korun a připravené projekty,“ uvedla. Ona sama se vrátí na svojí pozici na městském odboru kultury.

O zkušenostech budoucí starosta Vít Pavlík nepochybuje. Připomněl, že dva z pěti členů rady jsou již zkušení. On sám je členem rady osm let a Václav Bajčík byl radním v posledních čtyřech letech. „V koalici panuje pozitivní energie,“ řekl s úsměvem a dodal, že koalice rozhodně neplánuje čistky na úřadu, o kterých po Volarech kolují zákulisní spekulace.

HLEDÁ SE ŘEDITEL
Ředitel Základní umělecké školy Vít Pavlík má před sebou další důležitý úkol. Musí totiž vybrat svého nástupce na postu ředitele ZUŠ. „Jako starosta nemůžu ředitelovat ještě škole, ale dvacet let jsem tam něco budoval a máme úspěchy. Školu neopustím bez toho, abych ji předal zkušenému nástupci,“ řekl s tím, že zřejmě nebude nutné vyhlašovat výběrové řízení.
Podle jeho názoru a na jeho doporučení by vedení Základní umělecké školy mohla převzít jeho manželka Kateřina.