Česko zpívá koledy se v letošním roce uskuteční již počtvrté a jde o jedinečný projekt regionálního Deníku ve spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice. Také ve Volarech mají lidé možnost sejít se na náměstí a spojit se prostřednictvím koled s celou Českou republikou. Česko zpívá koledy se ve Volarech uskuteční pod záštitou starostky Martiny Pospíšilové a za obrovské podpory umělců Základní umělecké školy Volary a jejího ředitele Víta Pavlíka. Právě umělci ze ZUŠ budou ti, kteří naladí tu správnou notu a povedou Volaráky při zpěvu. V letošním roce vybrali čtenáři regionálního Deníku pět koled, které se ve středu 10. prosince 2014 v 18 hodin rozezní po náměstích českých měst a obcí. Budou to: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel a jako přídavek si obrovský volarský sbor může přidat ještě Vánoce, Vánoce přicházejí.

Zastavte se tedy i Vy, Volaráci, na chvíli na vašem náměstí, rozezpívejte celé město a spojte se tak symbolicky z Českou republikou. Věřím, že se Vám předvánoční zastavení bude líbit a sejde se Vás co nejvíc, abyste byli slyšet co možná nejdál.